Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Hulpaanbod van: Prisma

Wordt geboden in multiproblem-gezinnen met kinderen tussen de 0-23 jaar waarvan minimaal een gezinslid een vermoeden van een (verstandelijke) beperking en/of ontwikkelingsachterstand heeft. Daarnaast is er sprake van bijkomende problematieken, gedragsproblemen en problemen in het systeem. De situatie is veelal nijpend en er dreigt uithuisplaatsing van het kind/de kinderen. Doel is om het kind veilig op te laten groeien in het eigen gezin en uithuisplaatsing te voorkomen.

Contactinformatie

Meer informatie

Aanmelden en vervolgprocedure

Meer informatie kan opgevraagd worden bij de Klantbegeleiders van Prisma Entree, telefoonnummer: 088 770 2491 en e-mail: entree@prismanet.nl

Indicatie of verwijzing noodzakelijk

Via CIZ

Via gemeente

Is er een wachttijd

Nee

Toelichting doelgroep

Doelgroep;
- Gezinnen bestaande uit ouders en/of kinderen met een verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met psychiatrische problematiek.
- Gezinnen met kinderen die extreem moeilijk gedrag vertonen als gevolg van een licht verstandelijke beperking (LVB).
- Gezinnen met zorg mijdend gedrag en LVB problematiek.
- Gezinnen die veel overlast bezorgen in de wijk en waarbij de opvoeding van hun kinderen zorgelijk genoemd kan worden (Bv kinderen met een ondertoezichtstelling).

Voor welke regio

Noord-Brabant

Inhoud begeleiding

Het gezin oefent vaardigheden ter versterking van de zelfredzaamheid en uitvoering van gezinstaken. Dit alles met als doel het kind veilig thuis te laten wonen.

Tarieven/kosten

situatie-afhankelijk

Eigen bijdrage

situatie-afhankelijk

Inkoop met Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk

Nee

Naam

Klantbegeleiders Prisma Entree

Bezoekadres
Taxandriaweg 125142PA Waalwijk 088-77 02 491 http://www.prismanet.nl/zorgaanbod/ Route
Postadres
Taxandriaweg 12B25142PA WAALWIJK
Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod