Heb je vragen over het onderwerp school? Misschien kan je het antwoord op je vraag op deze pagina vinden.

Schoolspullen en de PasWijzer

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om gebruik te maken van een digitale pas genaamd: de PasWijzer. De gemeente heeft deze pas in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen zo veel mogelijk mee kan doen. Via het kindpakket binnen de PasWijzer is het mogelijk om schoolspullen te bestellen. Je krijgt dan een waardebon waarmee je online via de scholierenshop schoolspullen kan aanschaffen. Denk bij schoolspullen aan bijvoorbeeld een rugzak, etui, schriften, mappen en een geodriehoek. Kijk voor meer informatie over de waardebon op deze pagina(externe link)

Leerlingenvervoer

Als ouder ben je verantwoordelijk voor het vervoer van je kind naar school. Maar in bepaalde gevallen kun je bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen. Dan betaalt of regelt de gemeente het vervoer. Bijvoorbeeld als je kind naar het speciaal onderwijs gaat en als dat verder weg is dan 6 kilometer.

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

  • Je brengt en haalt je kind zelf. De gemeente vergoedt de reiskosten.
  • Je kind reist met het openbaar vervoer (ov) met een Voor-elkaar-pas. De gemeente betaalt deze pas.
  •  De gemeente regelt vervoer voor je kind, bijvoorbeeld met een taxibusje of schoolbus.

Het hangt af van de situatie wat voor jouw kind mogelijk is. Kijk voor informatie over hoe je leerlingenvervoer kunt aanvragen op deze pagina.

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder bepaalde voorwaarden extra (vakantie)verlof vragen. In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.
Lees hier alles over leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling.(externe link)

Scholen in Waalwijk

Wil je weten welke basisscholen en middelbare scholen er in Waalwijk zitten? Neem dan een kijkje op de website www.scholenopdekaart.nl/(externe link).

Schoolmaatschappelijke ondersteuning

Wanneer het niet zo lekker gaat op school, in je vrije tijd of thuis, kan het fijn zijn om met iemand daarover te praten. Schoolmaatschappelijke ondersteuners kunnen dan een luisterend oor bieden en helpen. Zij zijn op vaste dagen aanwezig op basisscholen en middelbare scholen. Kijk voor meer informatie hier.

Waalwijk Taalrijk

Waalwijk Taalrijk helpt kinderen met taal. Zodat zij plezier krijgen in lezen en goed leren schrijven en rekenen. Dit doen ze samen met anderen die werk maken van taal. Kijk op de website www.waalwijktaalrijk.nl(externe link) voor tips en informatie.
Volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, computeren, rekenen of spreken kunnen hier(externe link) ook informatie vinden.