Sinds een aantal jaar heeft Team WijZ een eigen klantenpanel. Het panel bestaat uit een kleine groep van vijf tot tien personen. Zij komen maandelijks bij elkaar om belangrijke onderwerpen te bespreken. Het is hun taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan Team WijZ vanuit hun ervaringen (met Team WijZ). Nu zijn ze op zoek naar nieuwe leden voor hun panel!

De onderwerpen

Het klantenpanel bepaalt zelf welke onderwerpen ze van Team WijZ willen bespreken. Denk bij onderwerpen bijvoorbeeld aan de kwaliteit van Team WijZ, zorgaanbieders, voorzieningen, toegankelijkheid en communicatie. Is er iets dat beter kan? Dan is dat iets wat zij bespreken als ze bij elkaar komen.

We zoeken...

...iemand die zich betrokken voelt bij het welzijn van andere mensen. Met name als die mensen hulp en ondersteuning nodig hebben. Het is fijn als je ervaring hebt met de dienstverlening van Team WijZ of betrokken bent bij mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Een positief-kritische houding is daarbij zeker welkom. Ben je 18 jaar of ouder en herken jij jezelf hierin?

Meld je dan aan

Aanmelden voor het klantenpanel kan door contact op te nemen met Margriet van Loon via mvanloon@home.nl. Wil je eerst wat meer informatie? Ook dan kan je haar een mailtje sturen. Zij is de oprichter van het klantenpanel en kan je hier alles over vertellen.