Welkom op de WaalWijzer, van de gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft speciaal voor vragen op het gebied van welzijn, inkomen, jeugd of zorg de WaalWijzer ontwikkeld. Hier vindt u een schat aan informatie, tips, oplossingen en antwoorden.

De website is opgebouwd volgens de aanpak van team WijZ. Bij het zoeken naar de beste oplossing wordt eerst gekeken naar wat u eigen mogelijkheden zijn, eventueel samen met familie of kennissen. Naast gemeentelijke informatie vindt u hier ook diensten van andere partijen. Ook zijn contactgegevens van zorgverleners en vrijwilligersorganisaties opgenomen waarmee u zelf contact kunt leggen.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met team WijZ .

Hoe werkt deze website 

Team WijZ

Team WijZ zorgt in de gemeente Waalwijk voor de uitvoering van taken op het terrein van welzijn, inkomen, jeugd en zorg. De leden van het team hebben ieder hun eigen specialisme. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Samen met een medewerker van team WijZ komt u tijdens het zogenoemde keukentafelgesprek tot een passende aanpak. Is er sprake van meerdere problemen, dan worden die gezamenlijk aangepakt, zo ontstaat een plan dat past bij uw specifieke situatie. Bovendien heeft u één aanspreekpunt binnen teamWijZ.

Samen aan de slag

Bij het zoeken naar de beste oplossing kijken we eerst wat u eventueel zelf kunt en wie uit uw directe omgeving kan helpen. Als het nodig is, regelt team WijZ professionele ondersteuning. Op die manier zorgen we ervoor dat u zelf de regie over uw leven behoudt.

Team Wijz is bereikbaar via het contactformulier of telefonisch via 0416 – 683 456 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur).