Inburgering

Kom je in Nederland wonen, dan moet je inburgeren. Dit betekent dat je de taal leert. En dat je leert hoe Nederlanders wonen en werken. Na het leren doe je een examen: het inburgeringsexamen. 

Inburgeren kost geld. Je kunt geld voor inburgeren lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie over inburgeren kun je kijken op Inburgeren.nl.

https://vimeo.com/showcase/9929025/video/657411996

 

Inburgeren meestal verplicht

Nieuwkomers in Nederland moeten het inburgeringsexamen halen binnen 3 jaar. Dat staat in de Wet Inburgering. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen inburgeringsexamen te doen. 

Kom je uit een land buiten de Europese Unie? Dan is inburgering meestal verplicht: je moet het examen halen. Maar er zijn uitzonderingen. Meer over inburgeringsplicht en uitzonderingen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Inburgeringsexamen

Als je moet inburgeren, doe je een inburgeringsexamen. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • kennis van de Nederlandse maatschappij
 • oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
 • participatieverklaring
 • taalonderdelen: 
 • leesvaardigheid
 • spreekvaardigheid
 • luistervaardigheid
 • schrijfvaardigheid

Staatsexamen NT2 

Wil je meer Nederlands leren dan nodig is voor het inburgeringsexamen? Omdat dat handig is als je in Nederland wilt werken of studeren? 
Dan kun je staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen. Je doet dit staatsexamen NT2 in plaats van de taalonderdelen van het inburgeringsexamen. Dus in plaats van leesvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. 
Daarnaast doe je kennis op van de Nederlandse maatschappij en krijg je het vak oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). Tot slot moet je de participatieverklaring ondertekenen. 

Meer informatie over het staatsexamen Nederlands als 2e taal vind je op de website van DUO.

Binnen 3 jaar

Je moet het inburgeringsexamen halen binnen 3 jaar. Lukt dit niet, dan kun je een boete krijgen. Soms kun je meer tijd krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je: 

 • wel je best hebt gedaan, maar het examen niet hebt gehaald;
 • ziek bent geweest;
 • een kind hebt gekregen;
 • niet goed kunt lezen en schrijven.

Participatieverklaring

Moest je beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? Dan moet je je handtekening zetten op de participatieverklaring, als onderdeel van je inburgering. Je verklaart daarmee dat je actief wilt meedoen aan de Nederlandse samenleving. En dat je respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. 

Je krijgt van DUO een brief met uitleg over de participatieverklaring. De gemeente houdt ook bij of je de verklaring hebt getekend. Je moet de verklaring tekenen binnen 1 jaar nadat je bent ingeschreven bij de gemeente. 

Heb je vragen over de participatieverklaring? Of wil je weten waarom je nog geen brief van DUO hebt gekregen? Dan kun je contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0416 – 683 456

Examen doen in het buitenland

Kom je naar Nederland om bij je partner te wonen? Dan moet je in je eigen land een examen maken. Dit is het basisexamen inburgering. Je kunt het maken via de computer, op de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat. Op de website Naarnederland.nl vind je meer informatie. Op die website staan ook lessen waarmee je jezelf kunt voorbereiden op het examen.
Haal je het examen? Dan krijg je een machtiging voorlopig verblijf (mvv). Daarmee kun je naar Nederland reizen. In Nederland moet je dan een tweede inburgeringsexamen afleggen.