Home   Onderwerpen   Wonen   Veiligheid en valpreventie   Tips voor valpreventie

Tips voor valpreventie

U kunt een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat u valt.

In beweging blijven

Elke dag een half uur bewegen is goed voor u. Wandelen, fietsen, gymnastiek, bewegen voor ouderen. Dat houdt uw spieren soepel en zorgt ervoor dat u een beter evenwicht heeft en een betere reactiesnelheid.

Cursus valpreventie

U kunt kijken of in uw omgeving een cursus valpreventie of valtraining wordt gegeven. Daar leert u op zo’n manier vallen dat u er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

Uw huisarts of fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen. Soms vergoedt een ziektekostenverzekering een dergelijke cursus.

Medicijnen

Het kan zijn dat u medicijnen gebruikt die de kans op vallen vergroten. Bijvoorbeeld omdat u er duizelig van wordt. Of omdat ze uw reactiesnelheid beïnvloeden. U kunt het beste met uw huisarts of apotheker hierover praten.

Oogproblemen

Als uw ogen achteruit gaan, kan dat ongemerkt gevaarlijke situaties opleveren. Twijfelt u of u nog wel goed genoeg ziet? U kunt uw gezichtsvermogen laten controleren bij de opticiën of bij een oogarts.

Goede schoenen

Met goede (orthopedische) schoenen staat u steviger en kunt u makkelijker lopen. Als u aangepast schoeisel nodig heeft, kan de huisarts u hier meer over vertellen.

Duizeligheid

Heeft u last van duizeligheid, een verstoord evenwicht of andere lichamelijke aandoeningen die u onvast ter been maken?

Deze klachten kunt u het beste met uw eigen huisarts bespreken. U kunt dan ook uw angst om te vallen ter sprake brengen.

Goede gewoonten

U kunt uzelf een paar goede gewoonten aanleren.

  • De telefoon ergens plaatsen waar u er gemakkelijk bij kunt. Of een tweede telefoon kopen, zodat u op meerdere plekken de telefoon kunt beantwoorden.
  • Rustig de trap aflopen waarbij u altijd de leuning vasthoudt.
  • Geen dingen op de trap leggen die u wilt meenemen naar boven.
  • Het licht aandoen als u 's nachts naar het toilet gaat.

Ergotherapeut

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten wat gemakkelijker voor u maken. Bijvoorbeeld door oefeningen en advies over hulpmiddelen. De ergotherapeut kan u ook adviseren hoe u uw huis veiliger kunt maken en hoe u kunt voorkomen dat u valt.

Checklist invullen

In en om uw huis kunt u eens kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om het voor uzelf veiliger te maken. U kunt hiervoor de 'checklist veiligheid in en om huis' gebruiken.

Domotica

Met domotica ('huistechnologie') kunt u wonen en huishoudelijke taken makkelijker maken. Maar ook veiliger.

Personenalarmering

Misschien is personenalarmering iets voor u? Dat is een alarm dat u kunt inschakelen, wanneer er iets met u gebeurt.

Buitenomgeving verbeteren

Uw buitenomgeving kunt u ook verbeteren om te voorkomen dat u valt.

Denk aan hoge stoepranden, lastige afstapjes, losliggende tegels, kapotte verlichting, fietsen op de stoep, enzovoort.

U kunt daar een klusjesman voor inhuren. Of u kunt dat samen met uw buren doen. Misschien zouden zij het ook graag beter willen. Of misschien zijn het hun fietsen die de stoep blokkeren. Samen kunt u daar een oplossing voor bedenken.

Zaken als losliggende stoeptegels en kapotte lantaarnpalen worden door de gemeente beheerd. U kunt dit dus ook melden bij de gemeente.

Bestanden