Home   Onderwerpen   Werk   Werken met een beperking   Hulp van anderen

Hulp van anderen bij het zoeken of behouden van werk

U bent deels arbeidsongeschikt geraakt. Maar u wilt wel graag werken.

Dan kunt u anderen inschakelen om u te helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, vrijwilligers en lotgenoten. Maar ook uw huidige werkgever.

Zelf initiatief tonen

Als u zelf initiatieven neemt en zich enthousiast opstelt, geeft dat een goede indruk. Anderen zullen dan welllicht bereid zijn om eens in hun eigen netwerk te kijken of ze u kunnen helpen.

Netwerken

Het is goed om de mensen in uw omgeving te vertellen dat u op zoek bent naar werk. En wat voor soort werk u zou willen doen. U kunt vragen of ze voor u uit willen kijken naar een baan.

Is er een bepaald bedrijf waar u graag zou willen werken en u kent daar iemand, dan kunt u contact met die persoon opnemen. U kunt vragen hoe u het aan zou kunnen pakken om bij dat bedrijf te komen werken.

Bij uw huidige werkgever

Hoe kunnen anderen u helpen als u binnen de organisatie waar u nu werkt wilt blijven werken?

Samen zoeken naar mogelijkheden

U kunt met uw huidige werkgever in gesprek gaan over mogelijkheden en oplossingen.

Wees bereidwillig om nieuwe kansen te zien in de oplossingen die uw werkgever aandraagt. U maakt een goede indruk als u zelf al van te voren heeft nagedacht over mogelijke aanpassingen in uw werkplek of andere voorzieningen die het werken voor u weer mogelijk maken.

Advies van anderen

Ondervindt u problemen bij uw werk vanwege uw belemmeringen, dan kunnen mensen in uw omgeving u misschien adviseren. Zij hebben vast tips hoe u het beste het gesprek met uw werkgever kunt aangaan.

Contact met collega's

Het is belangrijk dat u tijdens uw afwezigheid contact blijft onderhouden met collega's.

Zo blijven ze op de hoogte hoe het met u gaat. Misschien kunnen zij ook alvast nadenken over hoe u uw werk straks zou kunnen hervatten.

Een nieuwe baan zoeken

Heeft u op dit moment geen werk, dan kunnen mensen in uw omgeving u helpen bij het zoeken naar werk.

Uw cv en brief nakijken

Als u wilt reageren op een vacature, moet u een sollicitatiebrief schrijven en meestal een cv (curriculum vitae) toevoegen. Er is vast wel iemand in uw omgeving die u kan helpen bij het samenstellen van uw cv of bij het schrijven van de brief.

Hulp bij een eigen bedrijf beginnen

Wilt u een eigen bedrijf beginnen, dan kunt u niet zonder uw eigen netwerk. Mensen uit uw omgeving kunnen u met van alles helpen:

  • Het opstellen van een ondernemingsplan.
  • Het maken van een website.
  • Het vinden van klanten.
  • Met u meedenken over marketing.
  • Misschien kunnen ze u op weg helpen met financiële steun.