Rolstoel

Er zijn veel verschillende soorten rolstoelvoorziening:
- rolstoelvoorziening voor icidenteel gebruik (transportrolstoel)
- handmatig voortbewogen rolstoelvoorzieningen
- elektrisch voortbewogen rolstoel
- aanpassingen aan de rolstoel
Een deel van de aanpassingen aan de rolstoel is vastgelegd in de aanbesteding en hoeven niet apart vergoed te worden. Rolstoelaccessoires, zoals schootkleden, regencape, parasol, (boodschappen) tassen etc. worden niet vergoed.

Natuurlijk is het belangrijk dat u een rolstoel krijgt die past bij uw beperking en uw levensstijl.

Soorten en maten

Op de Hulpmiddelenwijzer vindt u een overzicht van de verschillende soorten rolstoelen. U kunt ook eens gaan kijken bij een organisatie die rolstoelen verkoopt of uitleent, bijvoorbeeld de thuiszorgwinkel.

Voor school of werk

Als u een rolstoel of ander loophulpmiddel nodig heeft voor school of werk, dan kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.

Voor tijdelijk gebruik

Heeft u maximaal 6 maanden een rolstoel nodig? Dan kunt u een rolstoel lenen bij de thuiszorgwinkel. Dit wordt vergoed door de zorgverzekering.

Meestal is het lenen van een rolstoel gratis. De thuiszorgwinkel moet dan wel een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Gaat u naar een andere leverancier, dan moet u misschien een deel zelf betalen. Informeer daarom van tevoren bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Voor langdurig gebruik

Als u moeite heeft met het verplaatsen in en om het huis, of het verplaatsen buitenshuis komt u mogelijk bij de gemeente in aanmerking voor een rolstoel.

Uw klachten moeten medisch aantoonbaar zijn en u moet de rolstoel langdurig nodig hebben.

Als u zelf niet tot een oplossing van uw probleem kunt komen, dan kunt u contact opnemen met Team WijZ van de gemeente Waalwijk.

Vergoeding bij langdurig gebruik

Voor een rolstoel voor langdurig gebruik betaalt u geen eigen bijdrage. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dat betekent niet dat elke rolstoel volledig wordt vergoed door de gemeente. Het kan zijn dat de gemeente bijvoorbeeld een maximumbedrag vergoedt. U kunt met dat geld zelf een rolstoel aanschaffen. Wilt u een duurdere rolstoel? Dan moet u zelf bijbetalen.

Voor sport

Een sportrolstoel is een speciale rolstoel, geschikt om mee te sporten.

Sporten kan een belangrijk middel zijn tot participatie. Wanneer het voor iemand zonder sporthulpmiddel niet mogelijk is om te sporten en de kosten aanzienlijk hoger zijn dan de gebruikelijke kosten die een persoon zonder beperking heeft voor dezelfde (of een vergelijkbare) sport, kan een sportvoorziening worden verstrekt.
Dat kan een sportrolstoel zijn maar ook een ander hulpmiddel. Op grond van jurisprudentie naar aanleiding van de voorheen geldende WMO 2007 kan worden gesteld dat het redelijk is om maximaal eens per drie jaar hiervoor en vergoeding te verstrekken. De aanvrager moet aantonen dat er sprake is van actieve sportbeoefening. De ervaring leert dat sportclubs, sponsors of fondsen vaak bereid zijn een deel van de kosten te vergoeden. Sporten voor iemand zonder een beperking kost ook geld, dus mag verwacht worden dat de aanvrager ook een deel van de kosten draagt.

De gemeente bekijkt en beoordeelt uw situatie uitvoerig wanneer u een sportrolstoel aanvraagt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Team WijZ van de gemeente Waalwijk.

Natuurlijk kunt u ook zelf een sportrolstoel aanschaffen. Tip: er zijn veel tweedehands sportrolstoelen te koop via internet.

Informatie en advies

Voor hulp bij het kiezen van de juiste rolstoel, kunt u terecht bij: