De wensen voor uw afscheidsdienst vastleggen

Hoe moet uw uitvaart eruit zien? Over deze zaken kunt u alvast nadenken:

Uw afscheidsdienst

De onderdelen van een afscheidsdienst kunt u samenstellen uit gebeden, gedichten, muziek, rituelen. Hier zijn allerlei mogelijkheden voor. Misschien kunt u zich laten inspireren door diensten die u al eens heeft bijgewoond.

  • Komt u regelmatig in de kerk, dan ligt een kerkdienst voor de hand. Die kunt u samenstellen samen met uw pastor, predikant, dominee of andere voorganger.
  • Komt u nooit in een kerk, dan kunt u toch vragen om een herdenkingsdienst. Soms kan dat in een uitvaartcentrum, soms in een kerk. Misschien zijn er ook nog andere mogelijkheden.
  • Een afscheidsdienst kan uiteraard ook plaatsvinden in de aula van een crematorium. Wellicht kunt u kiezen voor een dubbele tijd voor de aula, dat is waarschijnlijk goedkoper en prettiger dan het overschrijden van de maximumtijd die elk crematorium hanteert.

Toespraken en voordrachten

Vaak zijn er mensen die bij de afscheidsdienst iets willen zeggen of voordragen. U kunt erover nadenken of u dat nu al wilt vragen.

Zijn uw eigen nabestaanden hier niet toe in staat, dan zijn er ook allerlei organisaties die een spreker kunnen leveren. Uw uitvaartondernemer kan u helpen aan namen. Als u wilt dat bepaalde dingen in elk geval gezegd worden, dan kunt u dat natuurlijk nu al vastleggen.

De kist dragen

Misschien vindt u het prettig dat de kist door familieleden, vrienden of collega's naar het graf wordt gedragen. Het kan zijn dat zij dit een eer vinden om te doen, maar het kan ook zijn dat niet iedereen hier voor voelt. Misschien kunt u dit eens met hen bespreken.

Tegenwoordig gebruiken uitvaartondernemingen ook vaak rijdende baarwagens, waarop de kist wordt vervoerd. Wilt u liever dat de kist wordt gedragen, dan is het handig om dit aan te geven.

Muziek

Misschien wilt u nu alvast nadenken over de muziek die tijdens uw afscheidsdienst wordt gespeeld. Wilt u dat iemand zingt of een muziekinstrument bespeelt? Welke nummers of muziekstukken wilt u dat er gespeeld worden? Crematoria hebben vaak een lijst waaruit u kunt kiezen. Maar wilt u zelf iets anders, dan kan dat natuurlijk ook.

Wilt u dat er op de begraafplaats muziek ten gehore wordt gebracht of een gebed, gedicht of toespraak wordt voorgelezen? Op veel begraafplaatsen is er een geluidsinstallatie die dit mogelijk maakt.

Kinderen

Misschien heeft u speciale wensen omtrent de aanwezigheid en de bijdragen van (kleine) kinderen. U kunt denken aan het dragen en neerleggen van bloemen, ballonnen, het beschilderen van de kist, het meedragen van grote foto's, enzovoort.

Foto's

Steeds vaker laten mensen hun begrafenis vastleggen door middel van video of foto’s. Er zijn fotografen die hier hun werk van hebben gemaakt. Het kan heel zinvol zijn voor nabestaanden om een mooie reportage te hebben van een uitvaart.

Rouwkaart

Heeft u bepaalde wensen voor de rouwkaart, dan kunt u die alvast op papier zetten. U kunt ook een lijst met adressen bijhouden van de mensen die een kaart moeten krijgen.

Auto, bloemen en kleur

Misschien weet u al naar wat voor soort kist uw voorkeur uitgaat of wat voor rouwauto en volgauto's u wilt. Vaak hebben mensen een bepaalde voorkeur voor het type of de kleur van de bloemen die gebruikt worden. Misschien wilt u dat de aanwezigen van de afscheidsdienst een bepaalde kleur kleding dragen of juist niet.

De as verstrooien

Kiest u voor een crematie, dan kunt u vastleggen wat er gebeurt met de as. Hier zijn wel regels voor. U kunt zich het beste laten voorlichten door uw crematorium.

Uw wensen op papier zetten

Heeft u voor uzelf op een rijtje hoe uw uitvaart eruit moet zien, dan kunt u het beste alles helder op papier zetten. U kunt dit dan laten zien aan mensen uit uw directe omgeving. Zijn uw wensen duidelijk? U kunt nu immers nog dingen verduidelijken, zodat u zeker weet dat alles naar uw wens zal verlopen. Uw nabestaanden kunnen u ook vragen stellen over dingen waar u nog niet over had nagedacht.