Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Geweld   Huiselijk geweld   Steun en hulp van anderen

Steun en hulp van anderen bij huiselijk geweld

Voor slachtoffers van huiselijk geweld is het vaak moeilijk om mensen uit hun omgeving in te schakelen voor hulp.

Hulp vragen

Toch is het belangrijk dat u de stap zet. Om een start te maken met de oplossing moet u er met anderen over gaan praten.

U kunt daarvoor terecht bij familie, buren, vrienden en kennissen. Maar u kunt ook bellen met het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

Uw verhaal vertellen

Het is vaak een hele opluchting om uw verhaal te vertellen.

U hoort dan van de ander dat u zich niet vergist. Dat het echt niet kan wat er met u gebeurt. En dat u hulp nodig heeft.

Samen met een vriend, vriendin of buur kunt u op zoek gaan naar hulpverleners. Want huiselijk geweld gaat bijna nooit vanzelf over.

Onderdak zoeken

Is het thuis onveilig geworden, probeer dan onderdak te vinden bij mensen die u vertrouwt.

Overigens kunnen hulpverleners ook een huisverbod aanvragen. Dan legt de politie aan de dader een verbod op van 10 dagen. In die tijd mag de dader niet thuiskomen of contact opnemen. En kan er hulpverlening aan u en uw gezin op gang komen.