Hulp zoeken bij seksueel geweld

Als seksueel geweld naar buiten komt, is de ontreddering groot. Hoe nu verder? Als u te maken heeft met seksueel geweld is het van belang om snel hulp te zoeken voor het slachtoffer.

Hulplijnen

Weet u niet waar u moet zijn met uw vragen over seksueel misbruik? Wilt u hulp? Bij de Hulplijn Verbreek de stilte (0900 9999 001) kunt u uw verhaal kwijt. Deze hulplijn verwijst u op basis van uw verhaal door naar de juiste hulpverlening. U kunt anoniem bellen.

Als het gaat om seksueel geweld in huiselijke kring, kunt u (anoniem) bellen met het meldpunt Veilig Thuis op 0800 2000. Dit telefoonnummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar.

Snel handelen

Bij aanranding of verkrachting is het belangrijk dat het slachtoffer zich snel laat onderzoeken. Bij voorkeur binnen 72 uur. Diegene wordt dan behandeld aan de lichamelijke gevolgen van het geweld, zoals een zwangerschap, verwondingen of SOA's. Bovendien kan er bewijsmateriaal worden verzameld, voor als iemand later aangifte wil doen. Het slachtoffer hoeft daar niet meteen over te beslissen, maar voor het verzamelen van bruikbaar bewijs bestaat maar één moment: direct erna.

Naar de huisarts

Voor een lichamelijk onderzoek kunt u terecht bij de huisarts. Wilt u dit niet, dan kunt u overwegen om naar een Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) te gaan. Daar kunt u anoniem worden onderzocht.

De huisarts kan u ook doorverwijzen naar verdere hulp. Uw arts heeft een zwijgplicht: hij mag niets aan de dader of anderen in uw omgeving vertellen.

Het kan fijn zijn om iemand mee te nemen naar de huisarts.

Aangifte doen

U kunt aangifte doen van seksueel geweld bij de politie. U krijgt dan eerst een gesprek met een zedenrechercheur, waarin wordt besproken wat er gebeurd is en wat er strafrechtelijk gezien mogelijk is. Daarna volgt politieonderzoek en eventueel een proces tegen de dader.

Het is handig om voor het doen van aangifte een afspraak te maken via 0900-8844.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld. Slachtofferhulp biedt emotionele, juridische en praktische ondersteuning in de buurt. Een medewerker kan bijvoorbeeld met u meegaan naar de rechtbank, helpen met het invullen van formulieren of gewoon een luisterend oor bieden.

Oud misbruik verwerken

Ook als het misbruik al lang geleden is, kunt u nog steeds aangifte doen bij de politie. Vervolging is dan niet altijd meer mogelijk, bijvoorbeeld omdat het misdrijf verjaard is of de dader overleden.

Er zijn verschillende initiatieven voor lotgenotencontact bij seksueel misbruik, die kunnen helpen bij de verwerking ervan.