Uw kind begeleiden naar werk of dagbesteding

Uw kind heeft een beperking en zoekt een zinvolle of leuke invulling van de dag. Bijvoorbeeld als uw kind klaar is met school of als het niet (meer) naar school kan gaan.

Functioneren

Hoe uw kind kan functioneren, hangt af van zijn of haar beperking. Een lichamelijk beperkt kind is misschien wel intelligent. Een verstandelijk beperkt kind kan misschien juist heel goed met zijn handen werken.

Erbij horen en meedoen

Uw kind wil de dag graag nuttig doorbrengen. Het liefst natuurlijk met iets dat hij of zij zelf leuk vindt.

Het is voor uw kind fijn om het gevoel te hebben dat het erbij hoort. En actief deelneemt aan de samenleving. Er zijn allerlei manieren te bedenken om uw kind daarin te steunen.

Organisaties