Kortdurend verblijf voor uw kind

Misschien zoekt u een plek waar uw kind kan logeren, zodat u er even tussenuit kan. Soms is het ook nodig dat een kind tijdelijk ergens anders woont. Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om thuis de zorg te geven die het kind nodig heeft.

Logeeropvang

Vormen van logeeropvang zijn:

Logeerhuis

Er zijn logeerhuizen voor verschillende groepen, bijvoorbeeld voor kinderen met:

  • een vorm van autisme (ASS);
  • een lichamelijke of verstandelijke beperking;
  • een meervoudige handicap.

Uw kind kan daar terecht voor een paar dagen.

Soms kan een kind met een verstandelijke beperking in het weekend terecht in woonvoorzieningen of instellingen waarvan de vaste bewoners in het weekend naar huis gaan.

Kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunnen vaak ook logeren in een kinderhospice.

Zorg- en logeerboerderijen

Sommige zorgboerderijen bieden de mogelijkheid voor een kort verblijf voor kinderen met een handicap.

Logeergezin

Uw kind kan regelmatig een weekend bij een logeergezin logeren. In sommige regio's is hiervoor een logeerkring actief, zoals in Drenthe. De logeerkring is onderdeel van MEE. U kunt bij uw lokale MEE-organisatie informatie vragen over de mogelijkheden.

U kunt ook proberen om zelf een logeergezin te vinden. Misschien zijn er mensen die u al kent, die het leuk zouden vinden. U kunt ook eens informeren bij een instelling voor pleegzorg.

Tijdelijk ergens anders wonen

Mogelijkheden:

Kortdurende opvang

Misschien zoekt u een plek waar uw kind enkele weken of maanden kan wonen. Bijvoorbeeld als uw kind wacht op een plek in een instelling. Er zijn gehandicapteninstellingen die hiervoor kortdurende opvang bieden. Soms heet dit een kortverblijfhuis. Hier is professionele zorg en begeleiding aanwezig. Uw kind woont er en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft.

Crisisopvang

Kunt u de zorg voor uw kind thuis niet meer aan en is er snel een oplossing nodig? Dan kan uw kind terecht in de crisisopvang. Uw kind gaat dan een tijdje in een crisispleeggezin of in een instelling wonen. Dit kan ook een kortverblijfhuis zijn. Meestal duurt de crisisopvang 2 tot 6 weken.

Neem hiervoor contact op met de Waalwijzer of uw huisarts. Zij kunnen u doorverwijzen naar crisisopvang.

Kinderhospice

Ernstig zieke kinderen of kinderen met een handicap of chronische ziekte kunnen tijdelijk wonen of logeren in een kinderhospice. Daar is dag en nacht verpleging aanwezig.

Een kinderhospice is een geschikte plek als uw kind net uit het ziekenhuis komt, maar er nog geen thuiszorg is. Of als uw huis nog wordt aangepast. Of wanneer uw kind nieuwe medicijnen krijgt. Maar het kan ook zijn dat u overbelast bent en de zorg tijdelijk zelf niet aan kunt.

Medisch kinderdagverblijf

Soms kunnen jonge kinderen ook tijdelijk wonen in een medisch kinderdagverblijf (Mkd). In het Mkd bekijken hulpverleners wat er precies aan de hand is met uw kind en wordt een behandelplan opgesteld.

Hoe regel ik het?

Voor kortdurend verblijf vraagt u eerst een indicatie aan. Waar u dat moet doen, kunt u nalezen op de pagina over de regelingen voor kortdurend verblijf. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden bij een logeerhuis of andere instelling.