Leven met autisme

Autisme gaat nooit over, maar het is wel mogelijk de problemen die het gevolg zijn te verminderen. Leren begrijpen van het autisme is belangrijk. De volgende stap is leren om zo goed mogelijk met de stoornis om te gaan.

Behandeling en ondersteuning

Ieder mens met autisme ervaart weer andere problemen. De behandeling van iemand met autisme is daarom altijd afgestemd op die persoon.

Voorlichting

Voorlichting is een belangrijk onderdeel, zodat mensen hun autisme beter gaan begrijpen. Dit heet ook wel psycho-educatie. Ook ouders en andere naasten krijgen uitleg en adviezen hoe ze het beste met het autisme kunnen omgaan.

Therapie

Iemand met autisme kan worden behandeld door een psycholoog, psychosociaal therapeut of psychiater. Er zijn verschillende vormen van therapie die kunnen helpen om probleemgedrag of andere symptomen te verminderen. Sommige mensen met autisme krijgen medicijnen om problemen die samengaan met autisme te verminderen, zoals angst of depressie.

Cursus

Een cursus of een training biedt meer inzicht in het autisme en praktische tips om ermee om te gaan in het dagelijks leven. Ook mensen uit de naaste omgeving kunnen zo'n cursus volgen.

Begeleiding

Aan het werk, zelfstandig wonen, een zinvolle dagbesteding vinden: voor iemand met autisme kan het een grote uitdaging zijn. Professionele begeleiding kan hierbij helpen. De begeleiding wordt afgestemd op de persoon: de een heeft genoeg aan af en toe een bezoekje van de begeleider, waar de ander voortdurend aandacht en structuur nodig heeft om te kunnen functioneren.

U kunt eens zoeken naar de mogelijkheden voor:

Zorgen voor iemand met autisme

De eerste ondersteuning voor iemand met ASS komt vaak van de mensen om hem of haar heen. Ouders, een partner of andere gezinsleden. Er zijn daarom speciale voorlichtingen, bijeenkomsten en cursussen voor familieleden en andere mantelzorgers van iemand met autisme.

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor iemand met autisme? Het kan zijn dat deze zorg u zwaar valt. Het is verstandig ook anderen bij de zorg te betrekken, zodat u iemand heeft om op terug te vallen. U kunt hulp vragen aan familie of vrienden. Of misschien is respijtzorg een oplossing, zoals een logeerhuis. U kunt eens bekijken wat de mogelijkheden zijn voor mantelzorgondersteuning in uw gemeente.

Lotgenotencontact

Bent u op zoek naar ervaringen van andere mensen die autisme hebben, of mensen die zorgen voor iemand met autisme? Dan kunt u eens kijken of er mogelijkheden zijn voor lotgenotencontact bij u in de buurt. Vaak zijn er bijvoorbeeld speciale borrels (Autismecafé), oudergroepen en activiteiten voor mensen die met autisme te maken hebben. Informeer er eens naar bij een patiëntenvereniging.

Autisme Info Centrum

De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft een schat aan ervaring over autisme. Bij de NVA kunt u terecht met al uw vragen over autisme, over hulp bij autisme en over alles waar u zich zorgen over maakt rond het autisme van een naaste, een cliënt of uzelf. U kunt bellen met de hulplijn of langs gaan bij een Autisme Info Centrum in de buurt. Hier worden ook regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.

Veel informatie voor ouders van kinderen met autisme vindt u bij Balans.