Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Psychische gezondheid   Psychische stoornissen

Psychische stoornissen

Een psychische stoornis kan u behoorlijk dwars zitten in het dagelijks leven. Denk maar aan ADHD op de werkvloer. Of autisme bij het leggen van sociale contacten.

Hieronder leest u meer over de verschillende stoornissen.

Stoornissen

Waar zoekt u informatie over?

Autisme

Autisme is een psychische stoornis die grote gevolgen heeft voor iemands dagelijks leven, hoewel de problemen van persoon tot persoon sterk verschillen.

Wat is autisme?
Wat voor hulp is er mogelijk bij autisme?

ADHD of ADD

Mensen met ADHD zijn druk en rusteloos en kunnen daardoor extra ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. De problemen van mensen met ADD vallen vaak minder op, terwijl ze voor vergelijkbare uitdagingen staan.

Eetstoornissen

Anorexia en boulimia zijn voorbeelden van eetstoornissen. Heeft iemand een eetstoornis, dan is het belangrijk dat er snel hulp komt.

Dementie

Dementie is een hersenaandoening die grote gevolgen heeft voor het denken en het geheugen. Misschien heeft u zelf klachten of zorgt u voor iemand met dementie. Meer lezen over:

Het herkennen van dementie
Zorgen voor iemand met dementie
Gewone vergeetachtigheid of beginnende dementie?

Depressie

Depressie is een veel voorkomende psychische stoornis. Bij een depressie heeft iemand langere tijd depressieve klachten en functioneert daardoor minder goed. In zo'n geval is het verstandig om hulp te zoeken.

Het kan ook zijn dat het om een tijdelijke dip gaat. Met de Depressietest van MentaalVitaal kunt u testen of het een depressie is of een dip. Heeft u een dip? Kijk dan eens bij Niet lekker in mijn vel.

Niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen, die na de geboorte is ontstaan. Kijk bij niet-aangeboren hersenletsel voor meer informatie.

Verslaving

Verslaving valt onder de psychische stoornissen. Een verslaving kan ook samengaan met andere psychische problemen. Ongeveer de helft van de mensen met een verslavingsprobleem heeft ook psychische klachten, zoals depressie of angsten.

Zoekt u professionele hulp voor uw verslaving, dan kunnen vaak ook uw psychische klachten worden mee behandeld.

Meer lezen over omgaan met een verslaving of over hulp zoeken bij psychische problemen.

Verstandelijke beperking

Iemand met een verstandelijke beperking heeft een lagere intelligentie en kan daardoor moeilijker voor zichzelf zorgen. Meer lezen:

Staat uw probleem er niet bij?

Met alle psychische klachten kunt u het beste eerst naar de huisarts gaan. De huisarts kan u adviseren over de mogelijkheden voor psychische hulp.

Organisaties