Hulp zoeken bij psychische problemen

Psychische problemen bespreekt u meestal eerst met de huisarts. Die kan u - als dat nodig is - verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Maar er is ook hulp waar u zonder verwijzing van de huisarts gebruik van kunt maken.

Naar de huisarts

Uw huisarts is de aangewezen persoon voor het bespreken van psychische problemen. Soms kan de huisarts u zelf helpen, bijvoorbeeld met medicijnen en/of enkele gesprekken. Soms werkt hij daarvoor samen met een praktijkondersteuner GGZ. Dat is iemand die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheidszorg.

Is er meer nodig? Uw huisarts weet het beste welke mogelijkheden er voor u zijn. Hij kan u ook doorverwijzen naar de GGz.

Wilt u niet met uw huisarts over uw problemen praten, dan kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een psycholoog. U leest er hieronder meer over.

Maatschappelijk werk

U kunt eens praten met iemand van het maatschappelijk werk. Het is een lichte vorm van hulpverlening waar u gratis gebruik van kunt maken.

Maatschappelijk werk is erg toegankelijk en laagdrempelig. U kunt er zo naar binnen stappen tijdens het inloopspreekuur of zich gewoon aanmelden. De hulp is bedoeld om uw problemen op een rij te zetten en goed te kijken naar de relatie met uw directe omgeving.

Cursussen en trainingen

Er zijn allerlei korte trainingen en cursussen, die u kunnen helpen bij beginnende psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Omgaan met stress.
 • Overwinnen van faalangst.
 • Omgaan met somberheid.
 • Assertiviteit.
 • Omgaan met slaapproblemen.
 • Omgaan met paniek en angsten.
 • Verwerken van verlies of rouw.
 • Leven met een chronische ziekte.
 • Weerbaarheid.
 • Omgaan met agressie.

U kunt uw huisarts om hulp vragen bij het vinden van een geschikte cursus.

Psycholoog

Voor individuele therapie kan de huisarts u doorverwijzen naar een psycholoog. De psycholoog biedt een kortdurende behandeling. Met gesprekken en oefeningen leert u om te gaan met uw problemen.

Heeft u een verwijzing van de huisarts, dan maakt de behandeling van de psycholoog deel uit van de Basis GGz.

Heeft u geen verwijzing van de huisarts, dan moet u de kosten voor een psycholoog zelf betalen.

Psychosociaal therapeut

Een psychosociaal therapeut helpt mensen met psychologische problemen die te maken hebben met relaties of sociale contacten. De problemen hebben dus te maken met iemands omgeving. De psychosociaal therapeut helpt om uit te vinden wat het probleem is en hoe dit kan worden opgelost.

Het kan bijvoorbeeld gaan om opvoedproblemen of om problemen in de familie, binnen relaties of op het werk.

Psychotherapie

Onder psychotherapie vallen verschillen therapieën, die op basis van gesprekken en oefeningen uw psychische problemen aanpakken.

U leert om beslissingen te nemen of om dingen anders te zien. U leert hoe u beter pijn en verdriet kunt verwerken en hoe u moeilijke situaties tegemoet gaat.

Voor psychotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

E-hulp

Steeds meer organisaties bieden ook via internet psychische hulp aan. Dit noemen we e-hulp of e-health. E-hulp heeft een aantal voordelen. U kunt er snel en redelijk anoniem mee aan de slag. U kunt hulp krijgen op het moment dat u het beste schikt, ook 's avonds en in het weekend. Dit werkt voor sommige mensen heel goed.

E-hulp bestaat in allerlei vormen. Het kan bestaan uit het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van opdrachten, zodat u meer inzicht krijgt in uw situatie. Het kan ook een korte cursus via mail zijn, of lotgenotencontact via chat.

Ook de betrokkenheid van de hulpverlener kan variëren. In sommige gevallen kunt u volledig zelfstandig aan de slag, in andere gevallen heeft u tussentijds regelmatig contact met een hulpverlener.

E-health kan deel uitmaken van een behandeling via de Basis GGz.

Zorgverzekering

Psychologische hulp en psychotherapie zitten deels in het basispakket van uw zorgverzekering.

Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke behandelingen in het basispakket zitten en wat voor vergoedingen er precies gelden. Ook kunt u vragen welke eigen bijdrage u moet betalen.

Een aantal vormen van psychologische hulp wordt niet vergoed via de zorgverzekering, tenzij u er aanvullend voor verzekerd bent. Het gaat dan om hulp bij:

 • aanpassingproblemen (bijvoorbeeld rouwverwerking);
 • relatieproblemen;
 • problemen op het werk.

Psychische hulp voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz) valt onder de Jeugdwet. U krijgt dit niet vergoed via de zorgverzekering. U kunt een verwijzing krijgen via de Waalwijzer of de huisarts.

Naderhand nog eens terugkomen

Meestal bent u in de tijd na uw behandeling nog veel bezig met het oplossen van uw problemen. Dat kost nu eenmaal veel tijd.

Op het moment dat u het zelf kunt, laat de psycholoog u los. Maar u kunt altijd opnieuw bij uw psycholoog aankloppen, als u zich onzeker voelt of als u een terugval heeft. Een advies of een goed gesprek kan u weer verder helpen.