Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Ouderenmishandeling   Overbelasting mantelzorgers

Overbelasting mantelzorgers

Veel mensen zoeken pas hulp als ze de zorg echt niet meer aankunnen. Zoek daarom tijdig steun wanneer u merkt dat het niet meer goed gaat.

Overbelasting voorkomen

Het kan zwaar zijn om steeds voor iemand te zorgen. Misschien voelt u zich hierdoor gespannen, of krijgt u lichamelijke problemen. Bespreek dit met uw huisarts.

Er zijn oplossingen om de druk te verminderen. Bijvoorbeeld hulp van anderen vragen of professionele hulp inschakelen.

Mantelzorgondersteuning

U kunt eens bekijken wat voor mantelzorgondersteuning er bij u in de buurt is. Vaak bieden maatschappelijke organisaties, patiëntenverenigingen en lotgenotenverenigingen dit aan.

Anderen kunnen de zorg tijdelijk overnemen, als dat nodig is. Dit heet ook wel respijtzorg.