Gemeentelijke belastingen

Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen draagt zo bij aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Wat moet u betalen?

De bovengenoemde belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen en de hoogte hiervan, kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk. Telefoon 0416- 683 456.

Betalingsregeling

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Neem hiervoor contact op met het team Financiën/invordering via tel. nr. 0416-683456.

Kwijtschelding

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen vrijstelling krijgt, maar andere gemeentelijke belastingen wel moet betalen.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt is afhankelijk van uw financiële situatie. De hoogte van uw inkomen en spaargeld is bijvoorbeeld belangrijk. Het vermogen dat u mag behouden zonder belasting te betalen is lager dan de vermogensgrens om bijstand te kunnen krijgen. De gemeente bekijkt ook of u ander vermogen heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen auto of huis. Een medewerker van team WijZ kan u vertellen of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, kunt u het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de (laatste termijn van de) gemeentelijke belastingen hebt betaald. Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen betaald hebt, dan vraag u in feite om terugbetaling.