Hulp van anderen bij het oplossen van schulden

Heeft u schulden, dan kunt u hulp vragen aan mensen uit uw omgeving.

U vindt het misschien moeilijk om toe te geven dat u financiële problemen heeft. Dat is begrijpelijk. Toch is het goed om eerlijk te zijn. Alleen dan kunnen anderen ook echt helpen.

Samen een begroting maken

Kent u iemand die alles met u op een rijtje kan zetten en u kan helpen een begroting te maken?

Samen maakt u een plan hoe u de schulden gaat oplossen. U kunt bijvoorbeeld geld gaan verdienen of besparen. Een ander kan oplossingen bedenken waar u zelf nog niet aan had gedacht.

U kunt ook een vrijwilliger of een professionele ondersteuner vragen om u te helpen.

Helpen met regelingen

Misschien is er ook iemand die u kan helpen met het regelen van toeslagen en kwijtscheldingen. Of met het schrijven van brieven aan uw schuldeisers, waarin u vraagt om uitstel van betaling.

Geld lenen

Misschien wil iemand u een geldbedrag lenen, waardoor u (een deel van) uw schulden kunt aflossen.

Het is belangrijk dat u goede afspraken maakt over wanneer en hoe u het geld weer terugbetaalt. Het is het beste om deze afspraken schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen.

Zelf iemand met schulden helpen

Denkt u dat iemand in uw omgeving misschien geldproblemen heeft? Op de website Eerste hulp bij Schulden leest u alles over het herkennen van geldproblemen en het bieden van hulp aan mensen met schulden.