U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Recht op bijstand

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering. Kijk voor een overzicht van de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren. De bijstand maakt deel uit van de Participatiewet.

Het UWV en de gemeente

Om een bijstandsuitkering aan te vragen gaat u eerst naar Werk.nl, de website van het UWV. U schrijft zich daar in als werkzoekende bij het UWV.

Daarna kunt u online, met uw DigiD, een bijstandsuitkering aanvragen.

Heeft u (nog) geen DigiD, dan wordt op de website uitgelegd hoe u deze kan aanvragen. Heeft u geen internetaansluiting dan kunt u naar Baanbrekers, Zanddonkweg 14 in Waalwijk. Zij kunnen u ondersteuning bieden.

Op gesprek

U komt daarna binnen twee werkdagen tussen 09.00-12.00uur naar Baanbrekers. Hier kunt u zich melden voor een uitkering. Let op: neem een geldig identiteitsbewijs mee!

Bericht over de uitkering

Binnen acht weken ontvangt u bericht van de sociale dienst. Heeft u recht op een bijstandsuitkering? Dan krijgt u deze toegekend vanaf de dag dat u zich heeft gemeld bij UWV. Nooit vanaf een eerdere datum.

Voor meer informatie: Baanbrekers, Zanddonkweg 14 in Waalwijk. Telefoon: 0416-67 10 00

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u aanspraak maken op de bijzondere bijstand.
Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

 • De eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
 • De eigen bijdrage voor zorgkosten, bijv. voor de tandarts.
 • Extra kosten voor een dieet.
 • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een handicap.
 • Het kan ook gaan om extra kosten die u maakt door een verhuizing of echtscheiding.

Meer informatie over bijzondere bijstand vind u in de folder van Baanbrekers.

Baanbrekers bekijkt per geval of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een bijstandsuitkering heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is geld dat u eenmaal per jaar van de gemeente krijgt, als u:

 • 21 jaar of ouder bent, maar nog niet de AOW-leeftijd bereikt heeft.
 • langere tijd van een minimuminkomen moet leven
 • weinig of geen eigen vermogen heeft
 • weinig of geen kans heeft op een hoger inkomen
 • kunt aantonen dat u heeft geprobeerd om meer inkomen te krijgen

Let op: ook als u werkt, maar daarmee een inkomen op bijstandsniveau verdient, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U moet dan wel aan de andere voorwaarden voldoen.

Als u denkt aan deze voorwaarden te voldoen, kunt u zich aanmelden bij de gemeente.

Plichten in de bijstand

Als u in de bijstand zit, dan moet u zich houden aan bepaalde verplichtingen. Zo moet u aangeboden werk aanvaarden en moet u bereid zijn om te reizen of te verhuizen om aan werk te komen. De volledige lijst van plichten kunt u raadplegen op de website van de Rijksoverheid.

Voldoet u niet aan deze plichten, dan kunt u in sommige gevallen worden gekort op uw uitkering. Baanbrekers bepaalt dit.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet daar dan iets voor terugdoen. Gemeentes beslissen zelf aan wie ze een tegenprestatie vragen en hoe ze die invullen.

Informatie

Voor informatie en advies kunt u terecht bij Baanbrekers, Zanddonkweg 14 in Waalwijk, elke werkdag van 09.00-12.00uur.Telefonisch spreekuur: elke werkdag van 10.00-12.00uur.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt verstaan, spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.

Hulpaanbod

Bijstand

Inkomen

Elke Nederlander dient zelfstandig in zijn of haar bestaan te...

Bijzondere bijstand

Inkomen

Elke Nederlander dient zelfstandig in zijn of haar bestaan te...

Individuele inkomenstoeslag

Organisaties

UWV

UWV Tilburg

 0900-92 94 uwv.nlBurgemeester Brokxlaan 16805041SGTilburg

Sociale dienst

Baanbrekers

 0416-67 10 00 facebook.comZanddonkweg 145144NXWaalwijk

Meer info, melding of aanvraag