Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

Regiotaxi

Speciaal taxivervoer is bijvoorbeeld reizen met de regiotaxi. De Regiotaxi is een collectief vervoerssysteem met (rolstoel) busjes en taxi's. Men kan een loophulpmiddel, rolstoel of opklapbare scootmobiel meenemen in het vervoer. Ook kan een sociale begeleider (tegen hetzelfde tarief) of een medisch begeleider (gratis) meereizen. Voor medische begeleiding moet een indicatie worden aangevraagd. Als men een indicatie voor medische begeleiding heeft mag de cliënt niet meer zonder begeleiding reizen. Reizen met een Regiotaxi is voor iedereen, alleen mensen met een beperking kunnen hier goedkoper gebruik van maken.

Wanneer u een vervoersprobleem ervaart kunt u ook contact opnemen met team WijZ van gemeente Waalwijk. De gemeente kijkt of iemand niet zelf of met behulp van de sociale omgeving het vervoersprobleem kan oplossen en wat de gezondheidsproblemen zijn. Wanneer iemand geen 800 meter (eventueel met hulpmiddel) zelfstandig kan afleggen en/of openbaar vervoer niet in kan komen, kan hij of zij in aanmerking komen voor een collectieve vervoersvoorziening. Als er binnen het huishouden beschikking is over eigen auto wordt in principe geen regiotaxi toegekend. De gemeente besluit vervolgens of u voor speciaal taxivervoer in aanmerking komt.

Als dat zo is, krijgt u een speciale pas (taxipas). Hiermee krijgt u toegang tot het vervoer en korting op de kosten ervan.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft vraagt u een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u nagaan of u hier recht op heeft.

Hulpaanbod

Regio- of deeltaxi

Regiotaxi

In de gemeente Waalwijk kan iedereen gebruik maken van de...

Rolstoeltaxi

Organisaties

Wmo-loket

Team WijZ gemeente Waalwijk

 0416-68 34 56 waalwijk.nlTaxandriaweg 65141PAWaalwijk

Taxibedrijf

Taxi Korthout

 013-45 55 555 taxikorthoutmiddenbrabant.nlKraaivenstraat 115048ABTilburg

Taxi Centrale Midden Brabant

 013-58 38 383 tcmb.nlKraaivenstraat 115048ABTilburg

Regiotaxi of deeltaxi

Personen- en Zorgvervoer Nederland

 088-07 61 900 PZN-bv.nlKraaivenstraat 115048ABTilburg

Vraag en aanbod

Aangeboden

Vervoer (9)

Gevraagd

Vervoer (1)