Leerplicht

Kinderen hebben recht op onderwijs. Hierdoor kunnen ze ontdekken wat ze goed kunnen en hoe ze later kunnen bijdragen aan de samenleving. Als kinderen hun school afmaken, hebben ze meer kans op een goede baan en een mooie toekomst.  

Dit is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Vanaf de leeftijd van vijf jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze ingeschreven staan bij een school.