Home   Onderwerpen   Vervoer en mobiliteit   Lopen   Hulp van anderen

Hulp van anderen bij het lopen

Om uw situatie te verbeteren, kunt u ook hulp vragen aan anderen. Bijvoorbeeld uw familie, vrienden, kennissen en buren.

Maar misschien ook aan vrijwilligers of iemand van de buurtvereniging. Vaak weten ze bij het buurthuis of bij de wijkvereniging welke organisaties er zijn en waar u terecht kunt.

Hoe kunnen anderen u helpen?

Misschien vindt u het lastig om anderen om hulp te vragen. Toch zou het handig zijn, want er zijn allerlei dingen waarmee anderen u kunnen helpen. Grote en kleine klusjes!

Samen boodschappen doen

U kunt bijvoorbeeld hulp vragen om de boodschappen te doen. Uw buurvrouw of zus kan misschien even langs de bakker gaan voor u. Maar misschien vindt u het ook juist leuk om samen te gaan. Dan kan de ander u ondersteunen bij het lopen.

Samen hulpmiddelen regelen

Als u graag een looprek of een rollator wilt kopen, dan kunt u iemand vragen om dat samen met u te doen. Samen kunt u uitzoeken welke modellen er zijn en wat u graag wilt.

Misschien is er ook iemand die u kan helpen bij het regelen van de vergoeding voor de rollator bij uw zorgverzekeraar.

Samen de toegankelijkheid verbeteren

Misschien kunt u samen met iemand uw woning toegankelijker maken. Bijvoorbeeld door het verwijderen van drempels, het monteren van steunbeugels en het verplaatsen of weghalen van meubilair.

Meerijden met anderen

Als u zelf niet kun rijden, kunt u anderen vragen of u mee kunt rijden. Eventueel betaalt u mee aan de benzine. Rijdt u vaak met iemand mee, dan kunt u die persoon ook bedanken met een bloemetje of iets anders.

Activiteiten vrijwilligersorganisaties

Er zijn vrijwilligersorganisaties die allerlei leuke activiteiten organiseren voor mensen die slecht ter been zijn. Soms is dat alleen voor oudere mensen, voor kinderen of voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak is het vervoer ook geregeld!

U kunt eens informeren bij vrijwilligersorganisaties bij u in de buurt. Vaak weten ze bij de buurt- of wijkvereniging ook wat er mogelijk is.