Jullie hebben de afgelopen tijd samen in de woning gewoond en daar herinneringen opgebouwd. Eventuele kinderen hechten vaak veel waarde aan deze woning. Het is een veilige omgeving waarin ze zich thuis voelen.

Neem een beslissing over jullie woonsituatie

Jullie moeten een beslissing nemen over jullie woonsituatie. Blijft iemand in het huis wonen? Zo ja, wie gaat dat zijn? Is dit financieel haalbaar? Hierbij is het van belang of jullie onder huwelijkse voorwaarden getrouwd of dat jullie andere afspraken over de woning hebben gemaakt. Wat jullie moeten regelen, is ook afhankelijk van of jullie een koop- of een huurhuis hebben. 

Ga naar Alsjeuitelkaargaat.nl voor meer informatie over wat je moet regelen rondom jullie woning.