Voor jonge mantelzorgers is het werk wat ze doen vaak zo vanzelfsprekend, dat ze zelf niet beseffen dat ze mantelzorger zijn. Het hoort er voor hen vaak een beetje bij, omdat zij de situatie niet anders gewend zijn. Terwijl hun zorgsituatie vaak een grote impact heeft op hun persoonlijke leven en mentaal belastend kan zijn. Daarom is er in de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot 7 juni landelijk extra aandacht om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen waar nodig te ondersteunen. 

Activiteiten
Organisaties zoals ContourdeTwern en Jongerencentrum Tavenu zetten zich in om jonge mantelzorgers bij elkaar te brengen en hen even hun zorgen te laten vergeten. ContourdeTwern organiseert op 1 juni bij Wij(k)dienstencentrum Zanddonk (Willaertpark 2a) een spelletjesmiddag voor jonge mantelzorgers van acht tot en met twaalf jaar. Een middag waar zij weer kind kunnen zijn en even niet hoeven te denken aan (de zorgen van) thuis. De activiteit begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aanmelden is niet nodig!

Daarnaast organiseert Tavenu op maandag 6 juni in Jongerencentrum De Tavenu (Taxandriaweg 13) een chill avond voor jonge mantelzorgers. Jongeren kunnen hier vanaf 19.00 uur binnenlopen en met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Ook wordt er informatie gedeeld over mantelzorg en kijken de jongerenwerkers van Tavenu samen met de jongeren of er praktische hulp nodig is in hun situatie. Op basis daarvan zet Tavenu waar nodig met hen vervolgstappen.

Ken jij een jonge mantelzorger?
De kans is groot dat er ook in jouw buurt kinderen opgroeien met zorgen en daardoor jonge mantelzorgers zijn. Binnen de gemeente Waalwijk staan er personen klaar om hierbij te helpen. Informeer deze kinderen en hun ouders/verzorgers dat hulp beschikbaar is vanuit ContourdeTwern en de gemeente.

Voor meer informatie over het hulpaanbod van ContourdeTwern kan je contact opnemen met Suze van Dijk via suzevandijk@contourdetwern.nl, 06-23489264 óf met Sabien van Dijk via sabienvandijk@contourdetwern.nl, 06-51392762. Jongeren kunnen ook contact opnemen met Stefanie van Engelen van Tavenu. Zij is bereikbaar op 06-43887529 of via het e-mailadres stefanievanengelen@tavenu.nl.

Ook mantelzorgcoach Erwin Fransen, werkzaam bij de gemeente Waalwijk, kan je in contact brengen met organisaties die jonge mantelzorgers ondersteunen. Heb je zelf vragen of behoefte aan een gesprek over het zorgen voor een ander? Neem dan contact met hem op via het telefoonnummer 06-55298436 of via het e-mailadres mantelzorgcoach@waalwijk.nl.