Hoe ervaren kinderen inclusie? Welke betekenis geven zij aan het woord en hoe ziet een inclusieve wereld er volgens hen uit? Dit vragen we zelf aan ze tijdens de jaarlijkse Kinderrechtentour. De tour is voortgekomen uit de Dag van de Rechten van het Kind, dat elk jaar op 20 november wereldwijd wordt gevierd. We vieren deze dagen de Kinderrechten en brengen kinderen, jongerenwerkers, beleidsmakers en wethouders in de regio Hart van Brabant bij elkaar. We gaan écht luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben en duiken in hun belevingswereld. Op 25 november doen we dit in onze gemeente bij Jongerencentrum De Tavenu samen met de gemeentes Loon op Zand en Heusden.

Kinderrechtentour regio Hart van Brabant

De Kinderrechtentour 2022 staat in het teken van Inclusie. Een woord dat in de afgelopen jaren steeds meer te horen is in onze samenleving. Ook kinderen komen in hun dagelijks leven in aanraking met de praktijk en woorden als diversiteit & inclusie. Denk aan verschillen in financiële status (toenemende armoede), gender, sekse en seksualiteit (LHBTIQA+) en uiterlijke kenmerken (Black Lives Matter). Maar wat is eigenlijk hun kijk hierop?
 

Luisteren naar jongeren

Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan op natuurlijke wijze te laten ontdekken dat ze een stem hebben. We moeten hen de nodige handvatten geven en vooral ook veel oefenen met participatie (meedoen). Tegelijkertijd is het van belang om volwassenen met invloed op het leven van kinderen te laten oefenen in het aansluiten op de belevingswereld van kinderen. De beste manier om dit te doen is door in gesprek te gaan mét de kinderen zelf. Om zo met aandacht te luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben, en dit mee te nemen bij het ontwikkelen van beleid en plannen.

Daarom organiseren Innovatienetwerk Jeugd, Jongerenparticipatie – Samen met de Jeugd, ContourdeTwern, Opvoeden voor de Toekomst en studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek samen de Kinderrechtentour. Wil je meer weten over de tour? Kijk dan op: Samen met de Jeugd | Kinderrechten(externe link).