De gemeente gaat graag met je in gesprek over de thema's psychische kwetsbaarheid, ouderen en jeugd tot 18 jaar.

Van de jeugd tot 18 jaar ontvangt één op de dertien jongeren binnen de gemeente Waalwijk jeugdhulp. Dit raakt niet alleen hen, maar een heel gezin. In veel gevallen zijn er meer problemen in het gezin, zoals een scheiding, psychische aandoeningen bij een ouder, schulden of andere moeilijkheden waar kinderen mee om moeten leren gaan.

Eén op vier mensen krijgt te maken met psychische klachten zoals depressie, somberheid, angst of gespannenheid. Naast de zorgen over je gezondheid kun je op zo’n moment ook te maken krijgen met andere zorgen over je werk, hulpverlening en je inkomen.

Ruim één op de twee mensen boven de 65 heeft een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of dementie. Dit raakt niet alleen de oudere zelf, maar raakt ook de naasten. Naast de zorgen over de gezondheid van je partner, je vader of moeder staat ook jouw leven op zijn kop.

Datum Thema Locatie

16 november

Thema psychische kwetsbaarheid

Sociaal Cultureel Centrum
Den Bolder in Waspik

17 november

Thema jeugd tot 18 jaar  

Zalencentrum Zidewinde
in Sprang Capelle

24 november

Thema ouderen 

Buurthuis Bloemenoord
in Waalwijk

​Denk jij bij één of meerdere thema’s: dit gaat over mij? Dan willen we met je in gesprek over jouw ervaringen. Wij willen je niets vragen, maar je uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Wij willen vooral goed luisteren en ervan leren.Omdat we aandacht voor alle deelnemers aan het gesprek belangrijk vinden kunnen per thema maximaal 50 inwoners uit de gemeente Waalwijk deelnemen. We starten samen, maar gaan daarna in kleinere groepjes uit elkaar zodat er ruimte is voor een goed gesprek.

Geef je dus snel op!

Programma

Het programma ziet er iedere avond hetzelfde uit:

18.00 uur: inloop met soep en een broodje

18.30 uur: introductie door de wethouder

18.45 uur: verhaal ervaringsdeskundige

19.00 uur: inwoners vertellen in groepjes

20.30 uur: afsluiting

 

Meld je aan via sociaaldomein@waalwijk.nl en geef aan over welk thema jij mee wilt praten.

Meer nieuws

  • Voel jij je betrokken bij het welzijn van de mensen in Waalwijk? Denk jij graag mee over de zorg en ondersteuning die Team WijZ van de gemeente Waalwijk biedt? Dan ben jij het perfecte lid voor het cliëntenpanel van Team WijZ.
    Volwassenen zijn met elkaar in gesprek
  • Deze week ontvangen alle basisscholen in de gemeente Waalwijk informatiekoffers ‘Als je ouders uit elkaar gaan’. Basisscholen kunnen deze koffers uitdelen aan kinderen waarvan de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn.
    Koffer Als je ouders uit elkaar gaan
  • Dit najaar organiseert Geheugen Paviljoen Waalwijk op zes dinsdagen gratis fitness-sessies voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Doe je ook mee?
    Senioren doen een beweegactiviteit