Geheugen Paviljoen Waalwijk is een plek waar mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers samen komen. Deze belangrijke plek bestaat dit jaar 12,5 jaar. Dinsdag 23 mei is ter gelegenheid van dit jubileum een feestochtend met lunch georganiseerd voor de deelnemers van Geheugen Paviljoen Waalwijk.

In 2010 startte het project: “Thuis met dementie”. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor Waalwijkers met geheugenproblemen. Via BaLaDe en Buitenhuis in de Stationsstraat is het Parkpaviljoen sinds 2014 de thuisbasis. In 2020 heet het project Geheugen Paviljoen Waalwijk. Geheugen Paviljoen Waalwijk is er voor iedereen. Alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik kunnen meedoen zonder indicatie.

Vrijwilligers

Deelnemers worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers met ondersteuning van de dementieconsulenten en de vrijwilligerscoördinator van Mijzo. Deze groep enthousiaste vrijwilligers is ontzettend belangrijk voor het Geheugen Paviljoen. Ze organiseren activiteiten als een bezoek aan het Schoenenkwartier, een verwenochtend, bloemstukken maken, beweegactiviteiten, geheugentrainingsspelletjes, een muziekochtend en nog veel meer.

Ook naar Geheugen Paviljoen Waalwijk?

Wil jij ook deelnemen aan de gratis activiteiten bij Geheugen Paviljoen Waalwijk? Aanmelden kan via dementieconsulent@waalwijk.nl.