De Kazerne is een plek waar mensen kunnen herstellen die tijdelijk niet meer mee kunnen draaien in de maatschappij of in die situatie dreigen te komen.  De herstel locatie gaat open in januari en is op zoek naar vrijwilligers.

Nieuwe ontmoetingsplek voor herstel

De gemeente biedt inwoners vanuit het sociaal domein ondersteuning op het gebied van werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Nu heeft het sociaal domein een nieuwe koers uitgezet. En binnen deze koers wordt gestart met een herstelvoorziening onder de naam: De Kazerne. Het doel van De Kazerne is dat mensen die tijdelijk niet meer mee kunnen draaien in de maatschappij of in die situatie dreigen te komen, de ruimte vinden om te werken aan hun herstel, gezondheid en persoonlijke groei. De Kazerne wordt gevestigd in de oude brandweerkazerne aan de Hertog Janstraat in Waalwijk. De locatie gaat open in januari en is op zoek naar medewerkers en vrijwilligers.

Over De Kazerne

Door elkaar te ontmoeten rondom de koffiepot, creëren we samen een welkome omgeving. Je kunt er de krant lezen, met elkaar praten of meedoen met activiteiten die voor én door de inwoners van Waalwijk worden georganiseerd. Denk hierbij aan gezamenlijk ontbijten, een spelletje doen, een kunstwerk maken of een herstelcursus volgen. Dagelijks zijn er ervaringswerkers en vrijwilligers aanwezig die een luisterend oor bieden. De Kazerne is voor iedereen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkel- en herstelproces en volgen in hun eigen tempo de weg van herstel en gezondheid.

De Kazerne ondersteunen?

Zou jij graag als medewerker of vrijwilliger mee willen bouwen aan De Kazerne? Bekijk dan alle vacatures hieronder.  Heb je vragen? Neem dan contact op met Daniejel de Greef via info@dekazernewaalwijk.nl of bel naar 06-13457841.