Op dinsdag 21 maart 2023 vond in de raadzaal van het stadhuis van Waalwijk de 3e zorgbijeenkomst Waalwijk plaats om te praten over de ontwikkelingen rond het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis terrein aan de Kasteellaan in Waalwijk.

In de zaal waren 27 zorgorganisaties en bewoners uit de gemeente Waalwijk aanwezig. 

Ook zaten het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, de Gemeente, vastgoedontwikkelaar PPO, de GGD, Mijzo, Zorgbelang Brabant-Zeeland, Zorgnetwerk Brabant, Contour de Twern, Primacura, Stichting Cinie de Wind en de Hagro aan tafel.

Een grote opkomst om te praten over de ontwikkelingen rond het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis terrein aan de Kasteellaan in Waalwijk. Dit terrein is gekocht door de vastgoedontwikkelaar PPO en wordt opnieuw ontwikkeld.  

Het idee is om een nieuw Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis diagnostisch centrum te plaatsen. Een diagnostisch centrum helpt huisartsen met diagnostiek (het bepalen van welke ziekte iemand heeft). Sommige onderzoeken kunnen ze zelf uitvoeren in de huisartspraktijk en anders worden ze uitgevoerd in het ziekenhuis. Doordat de huisartsen meer diagnostiek zelf doen, kan de zorg voor de patiënt dichtbij huis plaatsvinden.

Ook komen er poliklinieken (afdeling in een ziekenhuis waar mensen terechtkunnen voor een  kleine behandeling door een arts) die klaar zijn voor de toekomst en het vraag en aanbod in de Zorg. Daarnaast zal Mijzo een plek krijgen voor een eigen revalidatiecentrum waar ze mensen begeleiden bij het herstel van een operatie of ziekte.

In 2023 wordt duidelijk welke organisaties gaan deelnemen aan dit project.

Wil je meer weten over het project en de ontwikkelingen?

Er worden bijeenkomsten georganiseerd en je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief van Platform Waalwijk gezond(externe link).