Toegankelijkheidsverklaring

Elkander en de gemeente Waalwijk streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website WaalWijzer die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onderdelen van deze website

Deze website is gebouwd door Elkander in opdracht van de gemeente Waalwijk.

Deze website bestaat uit informatieve teksten en een sociale kaart (G!DS). De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door Bibliotheek Midden-Brabant.

De teksten op deze website zijn verzorgd door Elkander, door partners van Elkander, of door medewerkers van de gemeente Waalwijk. Het doel van de teksten is om antwoord te geven op uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bekijk voor meer uitleg hierover de Colofon.

Domein

De links waarop de inhoud van de website WaalWijzer te vinden is:

 • het hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:
  • geen

Overzicht verklaringen

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Waalwijk is beschikbaar via de volgende link:

https://www.waalwijk.nl/inwoners/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen_43058/

Nalevingsstatus

Elkander en de gemeente Waalwijk verklaren dat de website WaalWijzer nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver Elkander en de gemeente Waalwijk zijn gevorderd met de toegankelijkheid van WaalWijzer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 23 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente Waalwijk, wethouder Ronald Bakker.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@elkander.nl. Toegankelijkheidsproblemen op een specifieke pagina kunt u ook melden door deze pagina te openen en op de knop 'Feedback' te klikken.

Wat kunt u verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van Elkander.
 • Elkander informeert u over de voortgang en de uitkomst. Gaat uw vraag of opmerking over inhoud die wordt beheerd door de gemeente Waalwijk? Dan stuurt Elkander uw vraag of opmerking door naar medewerkers van de gemeente Waalwijk. Zij pakken uw vraag verder op en informeren u over de voortgang en uitkomst.
 • We streven ernaar dat uw verzoek binnen 3 weken is afgehandeld.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de (lokale) Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website WaalWijzer nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

Pdf-bestanden op WaalWijzer

 • Succescriterium: diverse succescriteria
 • Oorzaak: Pdf’s komen vanuit verschillende partijen terecht op deze website. Bijvoorbeeld via redacteuren van Elkander, redacteuren van de gemeente Waalwijk en via derden, zoals organisaties in de sociale kaart. Het kan hierbij gaan om bestanden die deze partijen zelf hebben aangemaakt, maar ook om bestanden van anderen die door deze partijen zijn doorgeplaatst. Aan een tekst over mantelzorg hebben de redacteuren van Elkander bijvoorbeeld een folder van een belangenorganisatie gekoppeld, in pdf-formaat.
  Niet iedereen beschikt over de kennis en software om een pdf geheel toegankelijk te maken. Daarom voldoen niet alle pdf-bestanden op WaalWijzer aan de toegankelijkheidseisen.
 • Gevolg: Mogelijk zijn niet alle pdf-bestanden op WaalWijzer volledig toegankelijk.
 • Alternatief: Bij de informatieve teksten op WaalWijzer is de informatie in de pdf’s in principe altijd aanvullend en nooit cruciaal voor het doel van deze site. Waar mogelijk wordt altijd verwezen naar toegankelijke alternatieven, zoals externe webpagina's met nuttige aanvullende informatie. Voor pdf's bij informatie uit de sociale kaart is er geen garantie dat er een alternatief voorhanden is. Dit komt doordat deze informatie wordt ingevuld door derden.
 • Maatregel: volgens Tijdelijk besluit digitale overheid moeten alle pdf's die na 23 september 2018 op een website geplaatst zijn, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De redacteuren van Elkander zorgen er daarom voor dat alle nieuwe pdf’s die zij plaatsen, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. En Elkander maakt alle pdf's die het zelf heeft gemaakt, toegankelijk. Oók pdf's van vóór 23 september 2018.
  Bij ontoegankelijke pdf's die door andere partijen zijn aangemaakt of doorgeplaatst, neemt Elkander met de betrokken partij contact op met het verzoek een toegankelijke versie aan te leveren. De prioriteit gaat hierbij uit naar de bestanden die door bezoekers van WaalWijzer het vaakst geraadpleegd zijn.
 • Verder informeert Elkander de redacteuren van de gemeente Waalwijk over het belang van het toegankelijk maken van pdf’s.
 • Planning: Elkander streeft ernaar dat alle pdf's die zijn geplaatst door redacteuren van Elkander, uiterlijk in september 2020 toegankelijk zullen zijn.

Uitzonderingen

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid hoeft bepaalde content niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de lijst met uitzonderingen in het Tijdelijk besluit.

Elkander spant zich in om content die onder een uitzondering valt, toch zo toegankelijk mogelijk te krijgen. Dit doet Elkander op de volgende manieren:

Content van derden in de sociale kaart

Deze website bestaat uit informatieve teksten en een sociale kaart (G!DS). De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door Bibliotheek Midden-Brabant.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor inhoud afkomstig van derden een uitzondering: deze inhoud hoeft niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om ook deze inhoud toegankelijk te krijgen. Waar mogelijk wijst Elkander de verantwoordelijke G!DS-beheerder (Bibliotheek Midden-Brabant) op ontoegankelijke informatie, met het verzoek en bijbehorende instructies om deze informatie toegankelijk te maken.

Online kaarten op WaalWijzer

Op WaalWijzer worden de organisaties uit de sociale kaart getoond op een kaart. Elkander maakt hiervoor gebruik van de interactieve PDOK-kaart. Deze kaart is niet volledig toegankelijk.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor online kaarten en karteringsdiensten een uitzondering: deze hoeven niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om de informatie die via de kaart gepresenteerd wordt, zo toegankelijk mogelijk te maken. En om alternatieven te bieden.

Elkander zorgt er bijvoorbeeld voor dat de contrasten tussen de gebruikte kleuren voldoende zijn. Daarnaast heeft Elkander ervoor gezorgd dat essentiële informatie uit de kaart, zoals adressen en contactgegevens, ook op een toegankelijke manier verstrekt wordt. Websitegebruikers kunnen vanuit de kaartweergave makkelijk overschakelen op de lijstweergave, die toegankelijke, tekstuele informatie bevat.

Vergelijk hulpaanbod