Team WijZ gemeente Waalwijk

Algemene informatie

Heeft u vragen over werk, inkomen, jeugd, zorg, inkomensondersteuning of vervoer op maat en kunt u op deze website geen antwoord vinden?
Via Contact (contactformulier) kunnen inwoners van gemeente Waalwijk terecht bij Team WijZ. Team WijZ neemt contact met u op en informeert, adviseert en denkt mee over mogelijke oplossingen.

Bij team WijZ kunt u terecht met uw vragen op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg. Team Wijz probeert samen met u te kijken wat u zelf kunt en hoe u hierbij zo goed mogelijk ondersteund kunt worden. Namens gemeente Waalwijk biedt Baanbrekers dienstverlening aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunt u hier terecht voor bijzondere bestaanskosten. Vul het contactformulier in en Team WijZ neemt contact met u op. Gegevens die verstrekt worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Contactinformatie

 0416-68 34 56Taxandriaweg 65141PA Waalwijk Gemeente Waalwijk

Plan route

Postadres
Postbus 101505140GB Waalwijk

Hulpaanbod

Aanpassing eigen auto

Door een handicap, ziekte of ouderdom is het voor u niet mogelijk om gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer. De gemeente biedt dan, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een aantal vervoersvoorzieningen aan. Een van die voorzieningen kan (een tegemoetkoming) in de aanpassingskosten van de eigen auto zijn.

Dementie en nu

Psycho-educatie aan mantelzorgers. De diagnose dementie heeft een grote impact op het leven. Op het leven van de mens die de grip op zijn bestaan kwijtraakt én op het leven van zijn of haar directe naasten. Partner, familielid of vriend worden - soms vanzelfsprekend, soms tegen wil en dank -...

Dementie, geluk ermee...

Met de diagnose dementie staat de wereld ineens op z’n kop. Voor degene die langzaam de grip op het leven verliest en voor alle mensen die er dichtbij staan. Zorg en ondersteuning van zowel mantelzorgers als professionele zorgverleners blijken dan onmisbaar. Mogelijk dat ook de bijeenkomsten...

Dementieconsulente

Het doel van het werk van de dementieconsulente is: - iemand met dementie zo lang mogelijk, op verantwoorde wijze, in zijn / haar vertrouwde omgeving te laten wonen; - het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger; - het waarborgen van continuïteit in de begeleiding en zorg aan iemand met...

Gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is een kaart waarmee u in Europa, naast alle openbare parkeerplaatsen, ook kunt parkeren op plaatsen die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een handicap. U kunt deze kaart aanvragen bij de gemeente waar u woont. Dus als u een inwoner bent van de gemeente Waalwijk kunt dit bij het Team WijZ aanvragen.

Huishoudelijke hulp

Hulp bij het huishouden omvat al het huishoudelijke werk dat u wegens beperkingen niet (meer) kunt doen. Het kan hierbij gaan om zware huishoudelijke taken, zoals het poetsen van de badkamer, maar ook om lichtere taken, zoals het opvouwen van de was of afstoffen.

Jeugdsportfonds Waalwijk

Het Jeugdsportfonds Waalwijk zet zich in alle kinderen in onze gemeente de kans te bieden te sporten. Het is mogelijk om via team WijZ of de buurtsportcoaches van de gemeente Waalwijk een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aan te vragen. Gemeente Waalwijk vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk...

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt u van de gemeente aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van deze aanslagen.

Mantelzorger? Wie zorgt er voor u?

Mantelzorgers nemen een groot deel van de zorg voor een naaste met dementie op zich. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Als partner, familielid, buur, vriend of kennis. Mogelijk bent u één van die vele mantelzorgers in Nederland die dagelijks voor een naaste klaar staat. Zorg voor...

PGB (Persoonsgebonden Budget)

Als u in aanmerking komt voor een Wmo voorziening kunt u kiezen voor een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget. U krijgt dan een geldbedrag waarmee u zelf de voorziening of hulp kunt inkopen.

Regiotaxi

In de gemeente Waalwijk kan iedereen gebruik maken van de regiotaxi. Voor de regiotaxi betaalt u het zogenoemde openbaar vervoer-tarief (OV-tarief). U kunt op deze manier onbeperkt gebruik maken van de regiotaxi. Wanneer u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u in aanmerking komen voor een...

Rolstoelen

Doordat u problemen ondervindt bij het lopen bent u aangewezen op een hulpmiddel. Een wandelstok of rollator zijn niet meer voldoende. Misschien lukt het met een rolstoel nog wel.

Schuldhulpverlening

Jaarlijks doen er in de gemeente Waalwijk tientallen inwoners een beroep op schuldhulpverlening. Iedereen kan, door allerlei oorzaken, in de financiële problemen komen. Dit is lang niet altijd een gevolg van werkeloosheid. Heeft u ook moeite om rond te komen van uw inkomen? Of bent u door...

Training De Kinderen Scheiden Mee

‘Het Zandkastelenprogramma’ in Waalwijk Per jaar krijgen zo’n 70.000 kinderen te maken met een scheiding. Zeer waarschijnlijk een stressvolle periode voor het gehele gezin. Er moeten veel dingen geregeld worden, er verandert veel en veel dingen die vertrouwd zijn vallen weg. In het...

Verhuiskostenvergoeding

Wanneer de kosten voor woonvoorzieningen of een woningaanpassing, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hoger zijn dan € 5.000,00 vergoedt de gemeente dit niet. De gemeente geeft er dan de voorkeur aan dat u verhuist naar een al aangepaste en dus voor u geschikte woning. U...

Vervoersvoorzieningen

U wilt net als iedereen boodschappen doen, vrienden en kennissen opzoeken of af en toe een dagje uit. Door een handicap, ziekte of ouderdom is het voor u echter niet mogelijk om met het gewone openbaar vervoer te reizen. De gemeente biedt u dan vanuit de wet maatschappeljke ondersteuning (Wmo) een aantal vervoersvoorzieningen aan.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gemeentelijke dienst of loket
Vergelijk hulpaanbod