ContourdeTwern-Waalwijk

Algemene informatie

Met bewoners voor bewoners in uw buurt

Het team van ContourdeTwern werkt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Wij bieden ondersteuning en advies aan bewoners en vrijwilligers die zichzelf willen versterken of die zich inzetten voor mede-inwoners, buren, de buurt en de omgeving. Dit doen wij voor en met iedereen, jong en oud. Bewoners die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar ook voor hen die graag hun talent inzetten voor een ander. We bieden advies en hulp aan bijvoorbeeld bewonersorganisaties, ondersteunen bij opvoedingsvragen, beheren buurthuizen en bemiddelen in burenconflicten.

Iedereen telt mee, iedereen doet mee

Samen bouwen we aan een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen, waarin ieder mens een goede start kan maken en iedereen mee kan doen.

Contactinformatie

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0416-760160, u kunt binnenlopen tijdens de openingstijden van de wij(k)diensten op een van onze locaties. Of u kunt een mail sturen naar infowaalwijk@contourdetwern.nl 0416-76 01 60Balade 15142WX Waalwijk ContourdeTwern

Plan route

Openingstijden

Hulpaanbod

Buurtbemiddeling

Met de hulp van Buurtbemiddeling kunnen bewoners en/of buren ruzies en conflicten aanpakken voordat die uit de hand lopen. Getrainde vrijwilligers gaan met de partijen aan tafel om te komen tot afspraken die voor iedereen haalbaar zijn.

Meldpunt Discriminatie Waalwijk

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op gelijke behandeling. Toch worden sommige mensen nog steeds anders behandeld vanwege hun leeftijd, huidskleur, geslacht, handicap, geloof, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke...

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Waalwijk

Iedere burger heeft het recht om bijgestaan te worden. ContourdeTwern heeft opgeleide vrijwilligers die fungeren als ondersteuner voor bewoners bij lastige gesprekken. Zij bieden onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning. Dit doen zij het op gebied van...

Taalprojecten: taalgroepen en 1-op-1 taalcoaching

Het is fijn om de Nederlandse taal goed te spreken en te begrijpen als u in Nederland woont. U kunt dan zelf een gesprek voeren met uw huisarts, boodschappen doen en naar de rapportbespreking van uw kind gaan. Ook is het gezellig om een praatje te kunnen maken met uw buren. Als u verstaat wat de...

Thuisadministratie

Wat is de Thuisadministratie? Wie graag hulp wil bij het op orde krijgen en houden van de administratie, kan een beroep doen op de Thuisadministratie. De Thuisadministratie is er voor alle inwoners van de gemeente Waalwijk van 18 jaar of ouder, en die gemotiveerd zijn om grip te krijgen op de...

Tijd voor jezelf

Tweewekelijks komen mantelzorgers bij elkaar op dinsdag- en donderdag. Bent u mantelzorger en wilt u meer informatie? Neem telefonisch contact op met de Wij(k)diensten, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00uur.

TOV Opvoedingsondersteuning

TOV is een programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Het programma biedt de ouders ondersteuning in de opvoeding en/of vergroot de onderwijskansen van jonge kinderen. Wanneer u als ouder opvoedingsvragen heeft of wanneer u merkt dat uw kind gestimuleerd of geholpen kan...

Vrijwilligerspunt ContourdeTwern Waalwijk

Wij verbinden vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken en versterken zo de Waalwijkse samenleving en de vrijwillige inzet. Zoekt u vrijwilligerswerk? Hebt u vrijwilligers nodig? Of wilt u advies en/of informatie over het vrijwilligerswerk? Voor iedereen is er passend en...

Wij(k)diensten ContourdeTwern

Bij Wij(k)diensten, onderdeel van ContourdeTwern, kunt u terecht als u vragen heeft over het wonen, het werken, het omgaan met geld, het opvoeden, het onderhouden van sociale contacten en het zinvol besteden van de vrije tijd. Heeft u een vraag over het gebruik van de Waalwijzer? Of heeft u een...

Activiteiten

Kookgroep

Elke woensdagavond is er een kookgroep voor iedereen die graag samen eet, wil leren koken of weinig te besteden heeft. Er wordt gezamenlijk boodschappen gedaan, eten gekookt en afgewassen. Dus heb je zin, kom dan elke woensdag 17.00 tot ± 20.00 naar wijkgebouw Bloemenoord. Er wordt een bijdrage...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod