Home   Nieuws

ispagina

Nieuws

Agenda Thuis met dementie 21 augustus 2018

Wandeling in het Wandelpark Samen met een vrijwilliger van stichting Wandelpark maken we een wandeling en krijgen we uitleg over bomen en planten en horen we over de plannen om in het park een speel/beleeftuin te gaan realiseren

Lees meer »

Paswijzer Nieuws juli 2018

In deze nieusbrief vind u allerlei leuke acties en activiteiten waaraan Paswijzerhouders en hun kinderen kosteloos mee kunnen doen.

Lees meer »

Nieuwsbrief Inloophuis Toon

In de periode van 9 juli tot en met 18 augustus hebben wij gewijzigde openingstijden; u bent van harte welkom tussen 9.00 en 13.00 uur

Lees meer »

WLZ inspreekuur van MEE

Heeft u vragen over de Wet langdurige zorg (WLZ) en woont u in Waalwijk, Sprang Capelle of Waspik ? Dan kunt u terecht bij het WLZ-spreekuur, dat iedere 6 weken door MEE gehouden wordt op het gemeentehuis in Waalwijk. Er kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen.

Lees meer »

Vouchers voor mantelzorgers

De gemeente Waalwijk vindt het belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken. Daarom biedt de gemeente Waalwijk, in samenwerking met Actief Zorg, vouchers aan voor praktische ondersteuning. U kunt vouchers aanvragen als u drie maanden of langer minimaal acht uur per week voor een ander zorgt en in de gemeente Waalwijk woont.

Lees meer »

Wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wilt u in 2018 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen? Dan is deze informatie voor u van belang. Vanaf 1 januari houden we bij de beoordeling van uw verzoek tot kwijtschelding voortaan rekening met de kostendelersnorm.

Lees meer »

Taalrijkwijzer schooljaar 2017-2018 voor houders van een Paswijzer

Voorlezen is leuk en belangrijker. Kinderen die veel lezen of voorgelezen worden leren op een leuke manier veel woorden en zijn later beter in taal. Vanuit Waalwijk Taalrijk mag uw kind via de Taalrijkwijzer daarom een gratis tijdschrift uitkiezen.

Lees meer »

Nieuwe Beleidsregels en Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2017 van kracht

Lees meer »

Gratis training omgaan met dementie speciaal voor vrijwilligers

Ook als vrijwilliger krijg je te maken met mensen met dementie, bijvoorbeeld bij de sportvereniging of in het verzorgingshuis. Samendementievriendelijk.nl heeft een gratis training voor vrijwilligers gemaakt.

Lees meer »