Nieuws   Wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen

ispagina

Wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wilt u in 2018 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen? Dan is deze informatie voor u van belang. Vanaf 1 januari houden we bij de beoordeling van uw verzoek tot kwijtschelding voortaan rekening met de kostendelersnorm.

Wat is de kostendelersnorm?

Als u uw woning deelt met meer volwassenen, wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat u met meer volwassenen in één woning de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm.

itzonderingen kostendelersnorm
Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitzonderingen zijn: |
jongeren tot 21 jaar;
kamerhuurders /kostgangers met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten of die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Gevolgen voor uw aanvraag kwijtschelding
Om te beoordelen of u de belastingaanslag kan betalen, maken wij een rekensom, de uitkomst hiervan is uw betalingscapaciteit. In deze rekensom houden we voortaan rekening met het aantal kostendelers op één adres. Het ministerie stelt de hiervoor geldende normbedragen vast. Ook in de berekening van de netto woonlasten, houden we rekening met kostendelers. Dat kan gevolgen hebben voor uw aanvraag kwijtschelding 2018.

Meer informatie
Wilt u hierover meer weten? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl -> zoekwoord kostendelersnorm.