Home   Onderwerpen   Wonen   Verstandelijk beperkt   Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Als het u niet lukt om zelfstandig te wonen, zijn er andere oplossingen.

In een kleine groep

U kunt in een huis gaan wonen met een kleine groep andere mensen. Zij hebben ook een verstandelijke beperking. Dit heet ook wel een 'woonvoorziening' of een 'kleinschalige woonvoorziening'. Maar het kan ook 'wooncentrum', 'woonlocatie' of 'woonhuis' heten.

In het huis heeft u vaste begeleiders. Zij helpen met de dagelijkse dingen. Dag en nacht, als het nodig is.

U doet veel dingen samen, zoals 's avonds samen eten. Iedereen helpt ook mee in huis: met koken, boodschappen doen en kamer opruimen.

Overdag gaat u werken, naar school, of naar de dagbesteding.

In een instelling

U kunt ook in een instelling gaan wonen. Hier wonen veel mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar: kinderen, jongeren en volwassenen. Het is vaak een groot terrein. Er zijn verschillende groepen. Meestal heeft elke groep zijn eigen gebouw.

Met uw groep woont u in een huis of appartement. U deelt bijvoorbeeld de woonkamer en de keuken.

U krijgt begeleiding en er is dag en nacht zorg beschikbaar. Bijvoorbeeld van een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut of speltherapeut. Bij de instelling kunt u meedoen aan activiteiten en dagbesteding.

Wooninitiatief

Het is ook mogelijk dat u in een woonproject of wooninitiatief gaat wonen.

Uw ouders kopen of huren dan een woning, samen met andere ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen. U kunt daar gaan wonen. Vervolgens vraagt u zelf alle hulp en begeleiding aan die u nodig heeft.

Hoe vraag ik dat aan?

Het hangt van uw situatie af, hoe u woonvoorzieningen kunt aanvragen.

U kunt iemand vragen om u te helpen. Bijvoorbeeld uw ouders, uw huisarts of uw begeleider.

  • Gaat u in een huis of instelling wonen? En heeft u daar 24 uur per dag zorg nodig? Dan kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.
  • Heeft u alleen begeleiding nodig? Dan krijgt u die begeleiding via de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Voor een wooninitiatief gelden aparte regels. Misschien kan iemand u helpen uitzoeken wat er voor u geldt.