Home   Onderwerpen   Wonen   Veiligheid en valpreventie   Hulp van anderen

Hulp van anderen om het huis veiliger te maken

U kunt mensen in uw omgeving inschakelen om u te helpen met uw veiligheid. Bijvoorbeeld buren, familie, vrienden en vrijwilligers.

Samen de veiligheid verbeteren

U kunt samen met iemand uit uw eigen omgeving eens kijken naar uw gewoonten. De ouderenadviseur kan u hier ook bij helpen.

De 'checklist veiligheid in en om het huis' kan hiervoor erg handig zijn. En eventueel kunt u ook de hulp inschakelen van een ergotherapeut.

Personenalarmering

Onbekende of nieuwe dingen zoals personenalarmering en domotica zijn misschien lastig voor u om te regelen. Maar u kunt er wel veel profijt van hebben! Misschien kan uw zoon, dochter of buurman dit eens voor u uitzoeken!

Bestanden