Grote en kleine woonvormen

Woonvormen zijn bedoeld voor volwassenen met een lichamelijke beperking. Er zijn grote en kleine woonvormen. Als u een ernstige lichamelijke of meervoudige beperking heeft, kunt u overwegen in een grote woonvorm te gaan wonen.

Zelfstandig wonen

In een woonvorm woont u in principe zelfstandig. U heeft bijvoorbeeld uw eigen kamer of appartement. Vaak deelt u een gemeenschappelijke ruimte met anderen.

Zorg en begeleiding

In een woonvorm is zorg en begeleiding beschikbaar, zoveel als nodig is. Welke zorg en begeleiding er is, verschilt per woonvorm. Soms ligt de nadruk bijvoorbeeld meer op het gezamenlijk ondernemen van activiteiten.

Een grote woonvorm biedt 24 uur per dag ondersteuning in de vorm van lichamelijke verzorging, begeleiding, verpleging, medische en paramedische zorg en huishoudelijke zorg.

Grote woonvorm

In een grote woonvorm zijn veel voorzieningen. Er is aanbod voor werk en dagbesteding, maar ook voor het invullen van vrije tijd. Soms is er zelfs een supermarkt, een café of restaurant, een activiteitencentrum, een bakkerij, enzovoort!