Home   Onderwerpen   Wonen   Lichamelijk beperkt   Wooninitiatief

Het wooninitiatief voor mensen met een lichamelijke beperking

Een wooninitiatief (of kleinschalig woonproject) is een woonvorm voor mensen met een beperking.

Dat kan een huis zijn met een groep bewoners. Maar het kunnen ook zelfstandige appartementen zijn (wooneenheden) met een gemeenschappelijke ruimte.

Het initiatief ligt bij uzelf

Het heet wooninitiatief omdat het initiatief bij de mensen met een beperking (of hun ouders) ligt. U neemt dus zelf het initiatief om een woonvorm te starten. U heeft hierover zeggenschap en u houdt de regie. U kunt natuurlijk ook aansluiten bij een bestaand wooninitiatief.

Op de website van MEE kunt u vrije plaatsen in wooninitiatieven vinden, onder 'Bewoners gezocht'

Op de website van Per Saldo vindt u wooninitiatieven waar u zich bij aan kunt sluiten. U kunt er zelf ook een oproep plaatsen om medebewoners te vinden. U moet wel lid zijn van Per Saldo om van deze diensten gebruik te kunnen maken. Of uzelf los abonneren op de diensten van Per Saldo Wonen.

Wat komt er allemaal bij kijken?

Er komt veel kijken bij het starten van een wooninitiatief. Een projectplan maken, medebewoners vinden, een locatie zoeken, financiering regelen, praten met de gemeente en woningcorporaties, een vereniging of stichting oprichten. Voor advies en voorlichting kunt u terecht bij Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Per Saldo biedt onder meer een stappenplan voor het starten van een wooninitiatief.

Zorgaanbieder

Het is verstandig om een zorgaanbieder (naar keuze) vanaf het begin bij het woonproject te betrekken. De zorgaanbieder helpt bij de uitvoering van het traject en levert uiteindelijk de zorg die nodig is. Dat spreekt u van te voren af, of laat u vastleggen.

Pgb

Bij de meeste wooninitiatieven is het persoongebonden budget (pgb) het uitgangspunt. Daarmee kunt u zelf de zorg inkopen die u nodig heeft. U houdt de regie in eigen hand.