Home   Onderwerpen   Wonen   Lichamelijk beperkt   Fokuswoningen

Fokuswoningen voor mensen met een lichamelijke beperking

Heeft u een ernstige lichamelijke handicap? Dan kunt u overwegen een Fokuswoning te huren, ook wel ADL-clusterwoning genoemd.

Zelfstandig wonen

In een Fokuswoning woont u zelfstandig in een aangepast huis. Deze aanpassingen zijn standaard. Als u andere, specifieke woningaanpassingen nodig heeft, dan moet u dit apart aanvragen.

Zorg en hulp

U kunt 24 uur per dag de hulp inroepen van ADL-assistentie. ADL staat voor 'algemene dagelijkse levensverrichtingen'. De ADL-assistentie helpt u dus bijvoorbeeld bij uw lichamelijke verzorging, toiletbezoek, eten en drinken en andere dagelijkse handelingen. Eenvoudige verpleegkundige handelingen vallen ook onder ADL-assistentie.

Heeft u daarnaast intensievere verpleging en hulp bij het huishouden nodig, dan moet u dat apart aanvragen. U kunt hiervoor een beroep doen op de thuiszorg.

Kosten

  • Woont u in een Fokuswoning, dan hoeft u niet te betalen voor de ADL-assistentie. Deze kosten worden vergoed uit een speciale regeling, via de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • U betaalt huur aan de woningcorporatie. Daarvoor kunt u eventueel huurtoeslag aanvragen.
  • Aanpassingen aan het huis en huishoudelijke hulp regelt u zo nodig zelf. Een vergoeding hiervoor kunt u aanvragen bij de gemeente, via team WijZ.
Organisaties