Home   Onderwerpen   Wonen   Lichamelijk beperkt   Diensten voor wonen

Diensten en voorzieningen voor wonen met een lichamelijke beperking

Afhankelijk van de mate waarin u belemmerd bent, heeft u misschien bepaalde diensten nodig. Bijvoorbeeld thuiszorg en woningaanpassingen.

Huishoudelijke hulp

U kunt zelf huishoudelijke hulp in dienst nemen. Daarnaast kan er een vrijwilliger bij u langskomen om u te helpen. U kunt ook huishoudelijke hulp nemen via de thuiszorg.

Thuiszorg

Bij thuiszorg kunt u denken aan:

  • Huishoudelijke hulp: iemand komt bij u huishoudelijke werkzaamheden doen.
  • Verzorging en verpleging: iemand helpt u bij wassen, douchen, aankleden, haar verzorgen. Zo nodig helpt een verpleegkundige helpt u met medicatie en wondverzorging.

Thuiszorg kunt u krijgen in uw eigen woning. Maar ook als u in een woonvorm of wooninitiatief woont.

Begeleiding bij u thuis

Als u al zelfstandig woont, kunt u hulp en begeleiding krijgen bij u thuis. Dat regelt u dan zelf. Het doel is om ervoor te zorgen dat het zelfstandig wonen beter zal gaan. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het organiseren van uw huishouden of bij het regelen van zaken met instanties.

Voor begeleiding heeft u een indicatie nodig van de gemeente.

Woningaanpassingen

Misschien heeft uw huis een bovenverdieping en wilt u graag een traplift. Of misschien heeft u aanpassingen nodig van uw keuken of uw badkamer.

Woningaanpassingen maken mogelijk dat u langer zelfstandig blijft wonen.

Kleine en grote woonvormen

Lukt het u niet meer om volledig zelfstandig te wonen in uw eigen woning? Dan kunt u terecht in een kleine of grote woonvorm. Ook is er het wooninitiatief.

U woont dan nog steeds zo zelfstandig mogelijk, maar zorg en begeleiding zijn snel en direct beschikbaar.

Fokuswoningen

Heeft u een ernstige lichamelijke handicap, dan kunt u overwegen een fokuswoning te huren, ook wel ADL-clusterwoning genoemd.

Hier woont u zelfstandig in een huis dat helemaal op uw handicap is aangepast. U kunt 24 uur per dag zorg krijgen op het moment dat u dat nodig heeft.

Logeeropvang

Het kan prettig zijn om even weg te zijn van thuis. Bijvoorbeeld om even tot rust te komen. U bent in een andere omgeving en u ontmoet andere mensen.

Dan kunt u gebruik maken van logeeropvang:

Verhuiskostenvergoeding

Indien u in uw woning beperkingen ervaart, die alleen opgelost kunnen worden door naar aangepaste woning te verhuizen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding. Een verhuizing die samenhangt met een levensfase (bijvoorbeeld ouder worden, kleiner gaan wonen) is voorzienbaar. Deze wordt als algemeen gebruikelijk beschouwd. Hiervoor wordt geen verhuiskostenvergoeding verstrekt.

Als men ten gevolge van plotseling opgetreden beperkingen onnvoorzien met een verhuizing wordt geconfronteerd, dan kan afhankelijk van de individuele situatie een verhuiskostenvergoeding worden verstrekt in de vorm van een pgb. De hoogte van de verhuiskostenvergoeding zal worden afgestemd op de eigen financiële mogelijkheden van de aanvrager.