Home   Onderwerpen   Wonen   Een woning huren   Tips voor huren

Tips voor het huren van een woning

Wilt u een woning huren? Dan heeft u misschien iets aan de volgende tips.

Huren via de woningcorporatie

Is uw inkomen laag? Dan komt u misschien in aanmerking voor sociale huur. Hiervoor kunt u terecht bij woningcorporaties.

Meestal zijn er lange wachtlijsten voor sociale woningen. Het is verstandig om u snel in te schrijven.

Urgentie aanvragen

Als u dringend een sociale huurwoning zoekt, kunt u een urgentieverklaring (of woonurgentie) aanvragen. U krijgt dan voorrang op andere woningzoekers.

Omdat het toewijzen van urgentie alleen wordt toegewezen bij een situatie die individueel bepaald is, is het niet mogelijk om vooraf in het algemeen aan te geven in welke situaties urgenties wordt toegekend. Voorwaarde is bovendien dat u vanaf uw 18e verjaardag minimaal twee jaar gewoond hebt gewoond in Waalwijk, Dongen of Loon op Zand. Of: u hebt daar vanaf uw 18e verjaardag minimaal twee jaar gewoond en u bent minder dan een jaar geleden naar elders verhuisd.

Om urgentie aan te vragen vult u het formulier "aanvragen urgentie" in op de site van Casade. Meer informatie is te vinden op de website van Casade: www.casade.nl/Ik-zoek-een-woning/Toewijzingen/Urgentie.aspx’’

Huurcontract

Gaat u een woning huren? Dan tekent u een huurcontract. Hierin staan de volgende punten:

  • de namen van de huurder en verhuurder;
  • de ingangsdatum van huurcontract;
  • het adres en de omschrijving van de woning;
  • het huurbedrag en waaruit het is opgebouwd (bijvoorbeeld servicekosten);
  • eventueel de hoogte van de borg;
  • rechten en plichten van u als huurder en van de verhuurder;
  • de wijze van betaling, de betaaldatum en de datum waarop de huur jaarlijks wordt verhoogd;
  • afspraken over het onderhoud;
  • huisregels;
  • algemene voorwaarden.

Duidelijkheid over de kosten

Duidelijkheid hebben over de kosten is erg belangrijk. Bijvoorbeeld of gas, water en licht bij de servicekosten horen of dat u dat zelf betaalt.

Klein onderhoud

Ook is het verstandig om vooraf af te spreken welk onderhoud en welke reparaties u zelf moet bekostigen en regelen. Dit kunt u het beste laten vastleggen in het huurcontract.

Staat van de woning

Voordat u de woning betrekt, is het handig om de staat van de woning schriftelijk vast te leggen. U kijkt dan met de verhuurder of er gebreken zijn maakt hier een rapport van. U ondertekent beiden dit rapport. Zo voorkomt u dat u problemen krijgt als u het huurcontract weer opzegt.

Problemen met huurcontract

Heeft u problemen met uw huurcontract of uw huisbaas, dan kunt u om advies vragen bij het Juridisch Loket. U kunt hier gratis binnenlopen.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. De hoogte van de huurtoeslag en of u hier recht op heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen, hoeveel vermogen u heeft, uw leeftijd en hoe hoog de huurprijs van uw woning is.

U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Huurtoeslag aanvragen doet u via Mijn toeslagen.

Particulier huren

U kunt er ook voor kiezen om particulier een woning te huren. Makelaars bieden vaak huurwoningen aan namens particuliere verhuurders. Voor particuliere huurwoningen zijn meestal geen wachtlijsten.

Meestal zijn de prijzen van deze woning hoger dan die van sociale huurwoningen. Bovendien vraagt een makelaar vaak ook (hogere) bemiddelings- en administratiekosten.