Home   Onderwerpen   Wonen

Wonen

Prettig wonen is belangrijk. Daar is iedereen het over eens.

Wat is uw situatie?

Een woning moet passen bij uw persoonlijke situatie. De WMO 2015 stelt dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een Nederlander verhuist in zijn leven een aantal malen (gemiddeld 7 keer). Bijvoorbeeld het verlaten van het ouderlijk huis, groter of kleiner gaan wonen. Een verhuizing die samenhangt met een levensfase is voorzienbaar en deze wordt als algemeen gebruikelijk worden beschouwd, men gaat ervan uit dat men hiervoor geld heeft kunnen reserveren.

Misschien twijfelt u tussen een woning kopen en huren. Als u een laag inkomen heeft, kunt u denken aan sociale huur. Als u ouder wordt, is een seniorenwoning misschien iets voor u. Als u een beperking heeft, kunt u kiezen voor woningaanpassingen of een aangepaste woning.

Zelfstandig blijven wonen

Ieder mens wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook als u een belemmering of beperking heeft.

Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen leefomgeving (dat kan de eigen woning zijn of een geschiktere woning in dezelfde omgeving) zijn er tegenwoordig veel voorzieningen die dit mogelijk maken.
Wij onderscheiden de volgende woonvoorzieningen:
- losse woonvoorzieningen; voorzieningen die niet nagelvast, dus verplaatsbaar zijn (bijv. een toiletstoel);
- bouwkundige woonvoorziening; nagelvaste voorzieningen (bijvoorbeeld een ophoging van de tegels bij de voordeur)
- verhuiskostenvergoeding.

Voor kortdurend gebruik (maximaal 6 maanden) zijn losse woonvoorzieningen te leen via uitleenservice van thuiszorgaanbieders of leveranciers van hulpmiddelen.

Losse voorzieningen hebben een aantal voordelen:
- ze kunnen vaak snel ingezet worden;
- ze zijn soms voordeliger;
- ze kunnen vaak voor meerdere doeleinden worden ingezet;
- ze kunnen meegenomen worden in geval van verhuizing.

Losse voorzieningen zijn daarom veelal voorliggend op bouwkundige woonvoorzieningen. Losse woonvoorzieningen kunnen zowel in bruikleen als in eigendom worden verstrekt. Relatief goedkope hulpmiddelen (waarvan de kosten van transport en reiniging voor hervstrekking niet opwegen tegen de kosten van verstrekking van een nieuw hulpmiddel), zullen in eigendom worden verstrekt.

Senioren
Lichamelijk beperkt
Verstandelijk beperkt
Psychische of psychiatrische aandoening

Verhuizen

Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar een nieuwe woning, of deze al gevonden heeft. Dan gaat u verhuizen. En dat is soms nog een hele klus!

Dakloos

Misschien heeft u geen woning en bent u dakloos. Hoe kunt u de draad weer oppakken? Waar vindt u daklozenopvang?

De buurt

Uw omgeving heeft natuurlijk veel invloed op uw woonplezier. Zo kunt u investeren in een goede band met uw buren, of actief worden via het buurtcentrum.

Misschien geven uw buren u ook overlast. Dan kunt u eens kijken wat u daar aan kan doen en waar u de overlast kan melden.