Home   Onderwerpen   Werk   Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt

Als u niet meer kunt werken, vanwege een ziekte of handicap, zijn er verschillende regelingen waarin u terecht kunt komen.

Bij een vast contract

Als u ziek wordt of een lichamelijke beperking krijgt, valt u de eerste 2 jaar onder de verzekering van uw werkgever.

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek of (deels) arbeidsongeschikt, dan bepaalt het UWV voor welke uitkering u in aanmerking komt. Bijvoorbeeld voor een Wajong- of een WIA-uitkering.

Bij een tijdelijk contract

Had u geen vast contract, maar een tijdelijk contract op het moment dat u ziek werd of een handicap opliep, dan krijgt u een Ziektewetuitkering zodra uw dienstverband eindigt.

Bijstand

Heeft u geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u terecht komen in de bijstand.

Weer aan het werk

Misschien kunt u uw oude werk blijven doen met enkele aanpassingen op de werkplek.

Als het duidelijk is dat u uw vroegere werk niet meer kunt doen, dan kunt u kijken of er bij uw huidige werkgever ander werk is dat u zou kunnen doen. Of u wilt graag een nieuwe baan vinden.

Lukt het niet om zelf aan nieuw werk te komen, dan kunt u misschien hulp krijgen.