Home   Onderwerpen   Werk   Werken met een beperking   Werkplekaanpassingen

Aanpassingen op de werkplek voor mensen met een beperking

U wilt graag (blijven) werken, ook al bent u ziek of heeft u een beperking. Vaak kan dat met behulp van werkplekaanpassingen.

Werkplekaanpassingen

Aanpassingen aan de werkplek zijn hulpmiddelen of voorzieningen op uw werkplek waardoor u uw werk gemakkelijker kunt uitvoeren of waarmee u voorkomt dat u pijn of klachten krijgt.

Voorbeelden van werkplekaanpassingen

Er zijn veel verschillende hulpmiddelen en aanpassingen denkbaar.

  • Speciale muizen en toetsenborden.
  • Bedieningshulpmiddelen voor de computer. Bijvoorbeeld spraakherkenning of een joystick.
  • Aanpassingen aan meubilair of inrichting.
  • Begeleiding. Bijvoorbeeld een jobcoach, gebarentolk of voorleeshulp.
  • Orthopedische werkschoenen.
  • Aanpassingen in de auto.
  • Allergeenarme ruimtes voor mensen met longklachten.
  • En nog veel meer.

U kunt ook eens zoeken op Hulpmiddelenwijzer.nl.

Hoe regel ik het?

U kunt een voorziening aanvragen bij het UWV als het UWV heeft vastgesteld dat u een structurele functionele beperking heeft.

Heeft u al een contactpersoon bij het UWV, dan kan hij of zij u natuurlijk ook verder helpen.

Aangepast vervoer voor uw werk

Als u een aangepaste auto of een reiskostenvoorziening nodig heeft voor uw werk, dan kijkt het UWV of u hier recht op heeft. U kunt dus bij het UWV een aanvraag indienen.

U kunt bij het UWV ook een aanvraag indienen als u loophulpmiddelen of een rolstoel nodig heeft op uw werk.

Zorgverzekering

Sommige voorzieningen die u tijdens uw werk kunt gebruiken kunt u vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar. Kijkt u maar eens in uw polis of neem telefonisch contact op met uw zorgverzekeraar.

Tolkvoorziening

Mensen met een zintuiglijke beperking kunnen elk jaar tolkuren vergoed krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wilt u gebruik maken van deze tolkvoorziening, dan kunt u contact opnemen met Tolkcontact.

Voor de vergoeding van tolkuren op werk of school, kunt u terecht bij het UWV. Ook als u gaat solliciteren, kunt u tolkuren aanvragen bij het UWV.

Meer informatie vindt u op Tolknet.

Vergoedingen

Het kan zijn dat u onvoldoende vergoed krijgt voor een hulpmiddel of voorziening voor de werkplek. Of dat het UWV het hulpmiddel voor u bestelt. Het is daarom handig om te wachten met het aanschaffen met een hulpmiddel, totdat u een reactie heeft van het UWV of uw zorgverzekeraar.

Organisaties