Home   Onderwerpen   Werk   Werken met een beperking   Psychische problemen

Psychische problemen op de werkvloer

Werken is voor mensen die te maken hebben met psychische problemen vaak een belangrijke stap op weg naar herstel. Het werk geeft structuur aan de dag, zorgt voor contact met andere mensen en levert erkenning en waardering op.

Sommige mensen hebben juist last van psychische klachten als stress, somberheid of burnout als gevolg van hun werk.

Hieronder vindt u tips om met psychische problemen op het werk om te gaan.

Omgaan met psychische klachten

In het 'steuntje in de rug' van Stichting Pandora leest u meer over het omgaan met psychische klachten op de werkvloer. Van wat u zelf kunt doen bij beginnende problemen, tot hoe u in gesprek kunt gaan met de bedrijfsarts.

Misschien heeft u ook iets aan de tips voor het omgaan met stress.

Werkstress testen

Zit u niet lekker in uw vel op uw werk? Met de zelftest werkstress kunt u testen hoe hoog uw risico op werkstress is. De test geeft ook inzicht in waar dit aan ligt en wat de werkstress kan verminderen.

Praat erover

Praat erover op uw werk, of zoek steun bij vrienden en familie. Daardoor voelt u zich minder alleen. Misschien zorgt het ervoor dat u de situatie op uw werk anders gaat bekijken, zodat u kunt gaan nadenken over een oplossing.

Meer tips om mentaal fit te worden en te blijven op het werk vindt u in de brochure Werk in Balans van TNO.

Hulp van de bedrijfsarts

Als u zich ziek heeft gemeld op het werk, krijgt u op een gegeven moment een oproep voor de bedrijfsarts. Hij of zij adviseert u en uw werkgever of u nog kunt werken.

De bedrijfsarts kan u ook helpen om het werk langzaam weer op te bouwen.

Solliciteren

Solliciteren is altijd spannend. Maar voor wie kampt met psychische problemen is het soms nog lastiger. Want wat moet u vertellen en wat niet?

Moet u het vertellen?

U hoeft in een sollicitatiebrief of bij een sollicitatiegesprek niet te vertellen over uw psychische problemen. Dat staat in de wet. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen mag de werkgever vragen naar uw medische achtergrond.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt gehad, moet u dit bij uw werkgever melden, maar alleen nadat u 2 maanden in dienst bent en alleen op verzoek van de werkgever.
  • Wanneer uw beperking invloed heeft op het werk, bijvoorbeeld omdat u bepaalde taken minder goed aankunt. Dan moet u dit bij uw sollicitatie aangeven.

Tips voor het solliciteren

Meer informatie over uw rechten en tips bij het solliciteren vindt u in het 'steuntje in de rug' van Stichting Pandora.

Net als bij alle sollicitaties geldt: wees positief over uzelf. Uw beperking is veel minder belangrijk dan uw kwaliteiten! Bedenk van te voren goed wat u kwijt wilt over uw beperking. Zet uw goede kanten neer in een positieve brief en een net cv.

Aan het werk met begeleiding

Er zijn verschillende manieren om met begeleiding aan het werk te gaan. De begeleiding kan bijvoorbeeld worden geregeld via de gemeente of het UWV, onderdeel uitmaken van een GGz-behandeling of een behandeling door de bedrijfsarts.

Werkbegeleiding

Wordt u voor uw psychische problemen behandeld in de GGz, dan kan begeleiding bij werk onderdeel zijn van de behandeling. Het kan ook vanuit een andere hoek georganiseerd worden, bijvoorbeeld als onderdeel van beschermd wonen.

U krijgt dan een begeleider of jobcoach die met u kijkt waar de problemen zitten. Samen werkt u dan aan een oplossing.

Re-integratie

Wilt u weer aan het werk? Als u ergens in dienst bent en u bent minder dan twee jaar ziek, moet uw werkgever u daarmee helpen.

Heeft u geen werkgever (meer) dan kunnen het UWV of de gemeente u helpen met een re-integratietraject.

Leren en werken

U kunt ook aan het werk gaan en tegelijkertijd een opleiding volgen. Dit heet leren en werken of een leerwerktraject.

Beschut werk

Lukt het niet op een gewone werkplek? Beschut werk via de gemeente kan een oplossing zijn. Op dit moment onderzoekt de gemeente Waalwijk op welke wijze beschut werk wordt aangeboden. Informatie hierover volgt.

Dagbesteding

U kunt ook op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding waarbij u aan het werk gaat. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Dagbesteding is geen betaald werk.