Home   Onderwerpen   Werk   Werken met een beperking   Hulp van de gemeente

Hulp van de gemeente bij het vinden van werk

Kunt u minder hard werken of bent u minder productief omdat u een beperking heeft? Dan heeft u een arbeidshandicap.

Re-integratie via de gemeente

Als u een uitkering van de gemeente heeft, kan het zijn dat de gemeente een re-integratietraject voorstelt. U bent verplicht om hieraan mee te werken.

De gemeente kan verschillende oplossingen voorstellen, zoals vrijwilligerswerk, een detacheringsbaan, een participatieplaats, een cursus of opleiding, of een combinatie van leren en werken. U kunt ook hulp krijgen bij het starten van een eigen bedrijf.

Loonkostensubsidie

Om werkgevers aan te moedigen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kan de gemeente loonkostensubsidie geven. Als u door een arbeidshandicap minder productief bent, dan kan de gemeente uw loon aanvullen. De werkgever ontvangt deze aanvulling. Loonkostensubsidie kan ook worden gebruikt voor beschutte werkplekken.

Ook voor mensen met een Wajong- of WIA-uitkering bestaat de stimulerende loonkostensubsidie. Werkgevers die iemand met een van deze uitkeringen in dienst nemen, kunnen eventueel loonkostensubsidie krijgen van het UWV.

Beschut werk

Op dit moment onderzoekt de gemeente Waalwijk op welke wijze beschut werk wordt aangeboden. Informatie hierover volgt.

Hoe regel ik het?

Heeft u ondersteuning nodig bij het vinden van werk? Neem dan contact op met Baanbrekers, tel. 0416- 67 10 00. Meer informatie vind u op: www.baanbrekers.org

Sociale werkvoorziening

Beschut werk is de opvolger van de sociale werkvoorziening die was geregeld in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze wet geldt alleen nog maar voor mensen die op 1 januari 2015 een dienstverband in de Wsw hadden. Zij houden hun sociale werkplek. De Wsw is gesloten voor nieuwe aanvragen.

Dagbesteding

U kunt ook op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding waarbij u aan het werk gaat. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Dagbesteding is geen betaald werk.