Home   Onderwerpen   Werk   Ontslag   Tijdelijk contract

Einde van een tijdelijk contract

Het kan zijn dat u een tijdelijk dienstverband heeft dat niet verlengd wordt. U wordt dan niet ontslagen, maar het kan wel zo voelen.

Contract loopt af

Een tijdelijk contract loopt vanzelf af. Soms is de einddatum niet vastgelegd, maar stopt het contract aan het einde van een project. Of als er iemand terugkeert van zwangerschapsverlof.

Een tijdelijk contract tussentijds opzeggen kan niet altijd. U leest er meer over op de website van het Juridisch Loket.

Rechten bij een tijdelijk contract

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) staat een aantal regels die mensen met een tijdelijk contract beschermen.

De aanzegtermijn

De aanzegtermijn is een soort opzegtermijn voor mensen met een tijdelijk contract. Het houdt in dat de werkgever op tijd moet aangeven of het contract wordt verlengd of niet. Dit moet de werkgever schriftelijk doen. En uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract.

Doet de werkgever dit niet, of te laat, dan moet hij een boete ter hoogte van maximaal een maandsalaris betalen.

Proeftijd

Tijdens de proeftijd kan een werkgever zijn werknemer ontslaan zonder ingewikkelde procedures. Daarom worden mensen die toch al een tijdelijk contract hebben, hiertegen beschermd.

  • Bij een contract van 6 maanden of korter, mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • Bij contracten tussen de 6 maanden en 2 jaar, mag maximaal 1 maand proeftijd worden opgenomen.
  • Wordt een tijdelijk contract verlengd, dan mag er geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Tenzij het werk verandert.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding betekent dat u verklaart dat u niet voor een ander bedrijf gaat werken dat de concurrent is van het bedrijf waar u nu werkt.

Dit kan nadelig zijn voor mensen die een tijdelijk contract hebben. Daarom mag er geen concurrentiebeding meer in een tijdelijk contract staan. Tenzij de werkgever daar een groot belang bij heeft. Dat moet duidelijk in het contract worden uitgelegd.

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Iemand mag 3 tijdelijke contracten achter elkaar hebben. Volgt er een 4e contract, dan moet dit een vast contract worden.

De 3 tijdelijke contracten mogen samen niet langer dan 2 jaar duren. Werkt iemand meer dan 2 jaar met een tijdelijk contract, dan wordt dit automatisch een vast contract.

Samen heet dit de ketenbepaling. Zit er tussen de tijdelijke contracten meer dan 6 maanden, dan wordt er opnieuw begonnen met tellen.

Bescherming oproepkrachten, uitzendkrachten en payrollers

Flexibele werknemers, bijvoorbeeld oproepkrachten, uitzendkrachten en payrollmedewerkers, hebben ook bepaalde rechten. Ze zijn bedoeld om flexibele werknemers een sterkere positie te geven. U kunt er meer over lezen bij de Rijksoverheid.