Home   Onderwerpen   Werk   Bijscholen en studeren   Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs

Kunt u zichzelf niet zo goed redden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt? Bijvoorbeeld omdat u bepaalde kennis niet heeft, of omdat u niet goed Nederlands spreekt? Dan is volwassenenonderwijs misschien iets voor u.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Via het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u alsnog een diploma halen voor het vmbo, de havo of het vwo. Ook jongeren van 16 of 17 jaar kunnen in sommige gevallen via het vavo een diploma behalen.

Het vavo biedt ook aparte cursussen voor mensen die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Dit zijn basisvaardigheden.

Vavo wordt gegeven op mbo-scholen of door Regionale Opleidingscentra (ROC).

Opleidingen

Het vavo biedt cursussen die u helpen om zelfstandig te functioneren. Zoals taal, rekenen, inburgeren, digitale vaardigheden en sociale vaardigheden. U leert daar bijvoorbeeld om gesprekken te voeren met de leraar van uw kind of met de huisarts.

Beter Nederlands leren

Wilt u beter Nederlands leren? De mogelijkheden op een rij.

De computer leren gebruiken

Wilt u handiger worden met de computer? Dan kunt u eens kijken naar de pagina over computervaardigheid.

Samen doen!

Als u het leren moeilijk vindt, kunt u hulp vragen aan de mensen om u heen. Zij kunnen u bijvoorbeeld uitleg geven of helpen bij het maken van lastige opdrachten. Maar zij kunnen u ook motiveren om het vol te houden en uw diploma te halen.

Als u een cursus Nederlands volgt, leert u vaak nog het meest door gewoon veel te oefenen. Dus door veel te praten, te lezen en te schrijven. Dat kunt u ook samen doen met iemand die Nederlands is.

Kosten

Voor het volwassenenonderwijs betaalt u lesgeld. Voor het schooljaar 2018-2019 is dat €1.155.

Studeert u in deeltijd of volgt u een cursus aan het vavo, dan betaalt u cursusgeld. Vraag bij de opleiding na hoe hoog dit in uw geval is.

Tegemoetkoming

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming voor scholieren krijgen.