Tips voor bijscholen en studeren

Wie wil gaan studeren heeft vaak veel mogelijkheden. Hier vindt u enkele tips.

Interesses en vaardigheden

Het kan zijn dat u nog niet zo goed weet in welke richting uw interesse gaat. Misschien weet u nog niet wat voor werk u wilt doen.

Dan is het handig dat u inzicht krijgt in uw interesses, vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en waarden. Op werk.nl vindt u vragenlijsten en tests die u hiervoor kunt gebruiken.

Misschien kan uw adviseur werk van het UWV u hier ook mee helpen, als u die heeft.

Oriënteren en kiezen

Het maken van de juiste studie- en beroepskeuze is niet altijd even makkelijk.

  • U kunt zich eerst uitgebreid oriënteren op beroepen en opleidingen. Informatie kunt u vinden in brochures en keuzegidsen en op internet, bijvoorbeeld op Studiekeuze123.nl of kiesmbo.nl.
  • U kunt een beroepskeuzetest doen.
  • U kunt deelnemen aan introductiedagen, open dagen, proeflessen of informatieavonden.

Misschien kunt u een dagje meelopen om te kijken hoe het is.

Sollicitatieplicht

Volgt u een opleiding die het UWV betaalt? Soms kunt u met het UWV afspreken dat u minder hoeft te solliciteren, omdat u tijd nodig heeft voor uw opleiding. Dit kunt u aan uw adviseur werk vragen.

Volgt u een opleiding die niet echt nodig is voor het vinden van werk? Dan verwacht het UWV dat u volledig beschikbaar bent voor werk. U moet solliciteren en passend werk aanvaarden.

Vrijwilligerswerk

Door vrijwilligerswerk te doen kunt u ook al veel leren! En misschien kunt u daar ook deelnemen aan een cursus of opleiding. De opgedane kennis helpt u weer bij het vinden van een baan.

Ervaringscertificaat

U kunt een ervaringscertificaat aanvragen waarin uw kennis en ervaring staan opgesomd. Hiermee kunt u aan werkgevers laten zien wat u waard bent. In sommige gevallen kunt u een opleiding hiermee sneller doen.

Soms kunt u het certificaat laten vergoeden door uw werkgever, als u ontslag krijgt. Soms vergoedt het UWV het.

Meer informatie over het ervaringscertificaat vindt u op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Aftrek studiekosten

Als u studiekosten heeft, kunt u die onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Op de website van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over.